กทม.ตรวจสอบโครงสร้างสถานบันเทิงย่านทองหล่อ

กทม.ตรวจสอบโครงสร้างสถานบันเทิงย่านทองหล่อ

กทม.ตรวจสอบโครงสร้างสถานบันเทิงย่านทองหล่อ

รูปข่าว : กทม.ตรวจสอบโครงสร้างสถานบันเทิงย่านทองหล่อ

กทม.ตรวจสอบโครงสร้างสถานบันเทิงย่านทองหล่อ กทม.ตรวจโครงสร้างสถานบันเทิงย่านทองหล่อ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ หลังเริ่มบังคับใช้กฎกระทรวงจำกัดจำนวนนักเที่ยวตามขนาดของสถานบันเทิง 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร

คณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบอาคารสูง กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบโครงสร้างสถานบันเทิงย่านทองหล่อ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร ว่าทางร้านได้ทำตามกฎความปลอดภัย 15 ข้อ หรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเหตุเพลิงไหม้ ทางหนีไฟ การดูแลความปลอดภัยของนักเที่ยว และเรื่องการควบคุมจำนวนคนในสถานบันเทิง ซึ่งเพิ่งประกาศบังคับใช้ในกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน

จากการตรวจสอบที่ผ่านมาพบว่า หลายร้านมีปัญหาเรื่องการติดป้ายแจ้งทางหนีไฟที่ยังน้อย และไม่เพียงพอ ซึ่งได้แจ้งให้ทุกสำนักงานเขตทำหนังสือแจ้งไปตามสถานบันเทิงทุกแห่งแล้ว และเจ้าหน้าที่จะสุ่มตรวจทุกเขต หากพบข้อบกพร่องจะให้ทางร้านปรับปรุง และหากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีโทษปรับวันละ ไม่เกิน 10,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 3 เดือน


กลับขึ้นด้านบน