มูลนิธิเพื่อนเยาวชนฯจัดกิจกรรมรณรงค์ "วันลอยกระทง" เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ

มูลนิธิเพื่อนเยาวชนฯจัดกิจกรรมรณรงค์ "วันลอยกระทง" เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ

มูลนิธิเพื่อนเยาวชนฯจัดกิจกรรมรณรงค์ "วันลอยกระทง" เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ

รูปข่าว : มูลนิธิเพื่อนเยาวชนฯจัดกิจกรรมรณรงค์ "วันลอยกระทง" เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ

มูลนิธิเพื่อนเยาวชนฯจัดกิจกรรมรณรงค์ มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา จัดกิจกรรมรณรงค์ ดื่มไม่ลอย ไม่เสี่ยง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หลังผลสำรวจพบว่าวันลอยกระทงวัยรุ่นเสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศมากกว่าเทศกาลวันวาเลนไทน์ และสงกรานต์

ตัวแทนมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา แสดงละครในกิจกรรมรณรงค์ ดื่มไม่ลอย ไม่เสี่ยง ล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในเทศกาลวันลอยกระทง เนื่องจากผลสำรวจวัยรุ่นไทยกับประเพณีลอยกระทงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน อายุ 15-25ปี พบว่า ร้อยละ 40 ระบุว่าเทศกาลลอยกระทงมีโอกาสนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นมากที่สุด มากกว่าวันวาเลนไทน์ สงกรานต์ หรือปีใหม่

ทั้งนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 82 นิยมดื่มสุราในวันลอยกระทงเพราะบรรยากาศควรดื่มนำไปสู่การดึงดูดเพศตรงข้ามและเพิ่มโอกาสการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 61 เห็นว่าการดื่มสุราเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการถุกล่วงละเมิดทางเพศ

ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาสะท้อนถึงผลสำรวจว่า นอกจากปัจจัยเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ทัศนคติของผู้ชายรวมถึงช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลอยกระทง ซึ่งเป็นเวลากลางคืน เอื้ออำนวยทำให้เกิดความเสี่ยงในการถูกล่วงละเมิดทางเพทศของวัยรุ่น

ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาได้แนะนำให้วัยุร่นหญิงไม่ควรลอยกระทงในพื้นที่ล่อแหลมหรือไปกับคนแปลกหน้า และรู้จักการปฏิเสธเมื่อมีโอกาสสุ่มเสี่ยง ขณะที่ผู้ชายต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติไม่ฉวยโอกาสล่วงเกินผู้หญิง พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดงานในสถานที่ราชการในต่างจังหวัด เช่นมหาวิทยาลัย โรงเรียนและสวนสาธารณะ

ขณะเดียวกันผู้ใหญ่ต้องปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ไม่ควรโทษเยาวชนหรือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เช่นการเฝ้าจับผิดโรงแรมม่านรูดในวันลอยกระทง เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาได้


กลับขึ้นด้านบน