ลิงแสมหลายร้อยตัวในวนอุทยานโกสัมพี จ.มหาสารคาม ขาดแคลนอาหาร

ลิงแสมหลายร้อยตัวในวนอุทยานโกสัมพี จ.มหาสารคาม ขาดแคลนอาหาร

ลิงแสมหลายร้อยตัวในวนอุทยานโกสัมพี จ.มหาสารคาม ขาดแคลนอาหาร

รูปข่าว : ลิงแสมหลายร้อยตัวในวนอุทยานโกสัมพี จ.มหาสารคาม ขาดแคลนอาหาร

ลิงแสมหลายร้อยตัวในวนอุทยานโกสัมพี จ.มหาสารคาม ขาดแคลนอาหาร สถานการณ์ภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังขยายเป็นวงกว้าง ลิงแสมในวนอุทยานโกสัมพี จังหวัดมหาสารคาม ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารตามแหล่งธรรมชาติ เช่นเดียวกับปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชังบริเวณเขื่อนลำปาว ทยอยตายอย่างต่อเนื่อง

เกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชังบ้านโคกกลางเหนือ ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังประสบปัญหาปลาทยอยตายอย่างต่อเนื่อง หลังน้ำในเขื่อนลำปาวเหลือเพียงร้อยละ 17 ความจุอ่าง ชาวบ้านเชื่อว่าเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว และน้ำเกิดภาวะขาดออกซิเจน ทำให้เกษตรกรต้องชะลอการเลี้ยงปลาชั่วคราว

ส่วนลิงแสมจำนวนหลายร้อยตัวที่อาศัยอยู่ในวนอุทยานโกสัมพี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะตามแหล่งธรรมชาติ ต้องออกมาหากินตามริมถนน ถึงแม้อำเภอจะเพิ่มค่าอาหารให้ลิงเป็นวันละ 400 บาท แต่ยังไม่เพียงพอ

เกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬต่างหันไปปลูกพืชใช้น้ำน้อย อย่างเช่น ข้าวโพด มะเขือเทศ และมันแกว แทนปลูกข้าวนาปรัง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนน้ำ หลังประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงในรอบ 20 ปี ที่ทำให้นาข้าวได้รับความเสียหายแล้วหลายแสนไร่

ส่วนที่จังหวัดเลย สภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้มีฝนตกลงมาในช่วงเช้า ทำให้ประชาชนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก สาเหตุจากความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่บริเวณประเทศจีนตอนกลางได้ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทย


กลับขึ้นด้านบน