กอ.รมน.ภาค 4 หารือ "สมาพันธ์ครูใต้" ไร้ข้อสรุป-ปรับแผนรปภ.ครูใต้เป็นเรื่องยาก

กอ.รมน.ภาค 4 หารือ "สมาพันธ์ครูใต้" ไร้ข้อสรุป-ปรับแผนรปภ.ครูใต้เป็นเรื่องยาก

กอ.รมน.ภาค 4 หารือ "สมาพันธ์ครูใต้" ไร้ข้อสรุป-ปรับแผนรปภ.ครูใต้เป็นเรื่องยาก

รูปข่าว : กอ.รมน.ภาค 4 หารือ "สมาพันธ์ครูใต้" ไร้ข้อสรุป-ปรับแผนรปภ.ครูใต้เป็นเรื่องยาก

กอ.รมน.ภาค 4 หารือ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยอมรับว่า การปรับแผนรักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นเรื่องยาก เพราะเจ้าหน้าที่มีหลายภารกิจที่ต้องดูแลพื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยง

หลังการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคง พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่า ที่ประชุมมอบหมายให้ครูและทหารหน่วยเฉพาะกิจทุกพื้นจัดประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อกำหนดแผนในลักษณะยืดหยุ่นตามพื้นที่

ทั้งนี้จะมีการปรับแผนจากจุดอ่อนที่มีอยู่ทั้งการจัดชุดลาดตระเวนรับส่งครู การเพิ่มระยะเวลาการลาดตระเวนเส้นทางให้บ่อยครั้งมากขึ้น รวมถึงการตั้งฐานทหารใกล้โรงเรียนซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะนำมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งก่อนตัดสินใจว่าจะเปิดโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงได้หรือไม่

ส่วนข้อเรียกร้องของสมาพันธ์ครูเช่น ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลานั้น กองทัพภาคที่ 4 ยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก เพราะเจ้าหน้าที่ มีหลายภารกิจที่ต้องดูแลพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ อย่างไรก็ตามได้ขอให้แต่ละอำเภอใช้กำลังของฝ่ายปกครอง รวมถึงขอความร่วมมือจากคนในชุมชน


กลับขึ้นด้านบน