"พงศ์เทพ" นัดสมาพันธ์ครู 3 จว.ภาคใต้หารือเปิดเรียนในพื้นที่ 30 พ.ย.นี้

"พงศ์เทพ" นัดสมาพันธ์ครู 3 จว.ภาคใต้หารือเปิดเรียนในพื้นที่ 30 พ.ย.นี้

"พงศ์เทพ" นัดสมาพันธ์ครู 3 จว.ภาคใต้หารือเปิดเรียนในพื้นที่ 30 พ.ย.นี้

รูปข่าว : "พงศ์เทพ" นัดสมาพันธ์ครู 3 จว.ภาคใต้หารือเปิดเรียนในพื้นที่ 30 พ.ย.นี้

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมหารือกับตัวแทนสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามข้อเรียกร้องเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิการ รวมทั้งหารือให้มีการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ขณะที่นักเรียนในบางพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้อยากให้โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนเพราะอยากกลับไปเรียนหนังสือ

ด.ญ.วรรณวิศา หงส์พันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนตะลูโบ๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และน้อง ๆ ช่วยกันทำงานบ้านและพักผ่อนอยู่กับบ้านเพราะทางโรงเรียนประกาศหยุดการเรียนการสอนอย่างไม่มีกำหนด หลังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากำชำ ถูกยิงเสียชีวิต

ขณะที่ตัวแทนสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานด้านความมั่นคง ในประเด็นสำคัญ เช่น กำหนดให้โรงเรียนเป็นพื้นที่เสี่ยงพิเศษให้ลาดตระเวนเส้นทางการรับ-ส่งครู ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณโรงเรียน และ หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นสถานที่ปฏิบัติการทางยุทธวิธี

พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 4 ยอมรับว่า อาจเป็นเรื่องยากเพราะเจ้าหน้าที่มีหลายภารกิจที่ต้องดูแลเป้าหมายอ่อนแอ โดยจะขอให้แต่ละอำเภอใช้กำลังของฝ่ายปกครอง และ ขอความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนใกล้โรงเรียนให้คอยดูแลอีกทางหนึ่งด้วย

ก่อนหน้านี้สมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยื่นข้อเสนอแนะต่อกระทรวงศึกษาธิการให้การจัดสวัสดิการให้ครูที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากเหตุความไม่สงบจำนวน 4 ล้านบาท ช่วยเหลือเยียวยาทายาทครูที่ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพเร่งรัดขอเงินค่าเสี่ยงภัยเพิ่มจำนวน 1,000 บาทต่อคน รวมทั้งพิจารณาปรับเพิ่มเงิน และ ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า จะประชุมร่วมพิจารณาตามข้อเรียกร้องจากตัวแทนสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 30 พ.ย.นี้ ส่วนการประกาศปิดเรียนของโรงเรียนหลายแห่ง ถือเป็นการดูแลความปลอดภัยบุคคลากรครูที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการเจรจากับตัวแทนสมาพันธ์ครูครั้งนี้น่าจะได้ข้อยุตินำไปสู่การเปิดการเรียนการสอนตามปกติช่วงต้นเดือน ธ.ค.นี้


กลับขึ้นด้านบน