ผู้ใช้แรงงานบริษัทรับเหมาย่อย หวั่นไม่ได้รับค่าแรง 300 บาท

ผู้ใช้แรงงานบริษัทรับเหมาย่อย หวั่นไม่ได้รับค่าแรง 300 บาท

ผู้ใช้แรงงานบริษัทรับเหมาย่อย หวั่นไม่ได้รับค่าแรง 300 บาท

รูปข่าว : ผู้ใช้แรงงานบริษัทรับเหมาย่อย หวั่นไม่ได้รับค่าแรง 300 บาท

ผู้ใช้แรงงานบริษัทรับเหมาย่อย หวั่นไม่ได้รับค่าแรง 300 บาท พื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดสระแก้ว เตรียมปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยที่จังหวัดสระแก้ว มีโรงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หลายแห่ง ซึ่งจากการสำรวจพบว่าได้รับผลกระทบจากนโยบายปรับขึ้นแรงขั้นต่ำแตกต่างกันไป

กลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ ที่มีคนงานประมาณ 2,000-3,000 คน พบว่าไม่มีปัญหาเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ มีศักยภาพจ่ายได้ แถมซ้ำยังอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงานด้วย สังเกตได้จากป้ายประกาศรับสมัครพนักงานที่พบได้ทั่วไปในกลุ่มโรงงานนี้

ส่วนกลุ่มผู้ใช้แรงงานของบริษัทรับเหมาย่อย หรือ ซับ คอนแทรค (Subcontract) กังวลว่าจะไม่ได้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ และยังไม่ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์เท่ากับแรงงานประจำ เนื่องจากขณะนี้ค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดสระบุรี อยู่ที่ 269 บาทต่อวัน เท่ากับว่าในวันที่ 1 มกราคม 2556 จะปรับเพิ่มขึ้นวันละ 31 บาท หรือคิดเป็นรายเดือนอยู่ 930 บาทต่อเดือน ขณะที่กลุ่มโรงงานขนาดกลาง คนงานไม่เกิน 500 คน บางแห่งมีปัญหาอยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอ และเจรจาต่อรองกับนายจ้าง อาทิ สหภาพแรงงานไทยอคริลิก ไฟเบอร์ ที่เจรจากับนายจ้างมาแล้ว 23 ครั้ง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป ข้อเสนอที่ยื่นไป คือในกลุ่มของพนักงานที่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำ เกินกว่า 300 บาท ไปแล้ว แต่ว่ารายได้รวมไม่ถึง 20,000 บาท ต่อเดือน จะขอให้มีการปรับขึ้นค่าแรงวันละ 31 บาท หรือเดือนละ 930 บาท ด้วย โดยอ้างความจำเป็นและเหตุผลทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ จากข้อมูลของอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดกว่า 3000 แห่ง มีตัวเลขแรงงานที่อยู่ในระบบประสังคมกว่า 200,000 คน แต่ในจำนวนนี้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเพียง 15000 คน เท่ากับว่ายังมีแรงงานอีกจำนวนมาก ที่ไม่มีอำนาจต่อรองกับนายจ้าง และยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็น


กลับขึ้นด้านบน