กรรมการข้าว จ.พิจิตร อนุมัติจำนำข้าวข้ามจังหวัด

กรรมการข้าว จ.พิจิตร อนุมัติจำนำข้าวข้ามจังหวัด

กรรมการข้าว จ.พิจิตร อนุมัติจำนำข้าวข้ามจังหวัด

รูปข่าว : กรรมการข้าว จ.พิจิตร อนุมัติจำนำข้าวข้ามจังหวัด

กรรมการข้าว จ.พิจิตร อนุมัติจำนำข้าวข้ามจังหวัด ที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าวระดับจังหวัดพิจิตร มีมติให้เกษตรกรอำเภอบึงนาราง และ อำเภอบางมูลนาก สามารถจำนำข้าวข้ามเขตจังหวัดได้ ส่วนการรับจำนำข้าวในพื้นที่ ล่าสุดดำเนินการแล้วกว่า 250,000 ตัน

คณะอนุกรรมการ ข้าวระดับจังหวัดพิจิตร โดยนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผลการดำเนินการรับจำนำเปลือก ปี 55/56 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร เพื่อดำเนินแนวทางตามหลักเกณท์การรับจำนำข้าวของทางรัฐบาล และเป็นไปตามหลักเกณท์ และถูกต้องตามระเบียบ

หลังการประชุม มีมติให้เกษตรกรอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร สามารถจำนำข้าวข้ามเขตกับโรงสีในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และเกษตรกรในอำเภอบางมูลนาก สามารถจำนำข้าวในพื้นที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อความสะดวก ก่อนหน้านี้เกษตรกรเรียกร้องขอจำนำข้าวนอกเขต เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล ส่วนการเพิ่มจุดรับจำนำอีก 2 แห่ง ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

จังหวัดพิจิตรมีโรงสีเข้าร่วมรับจำนำข้าว 28 แห่ง มีปริมาณข้าวที่นำเข้าจำนำแล้ว 250,000 ตัน และทยอยจ่ายเงินให้กับเกษตรกร รวมแล้ว 1,800 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน