“ดื่มไม่ลอย ไม่เสี่ยง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ” กิจกรรมรณรงค์วัยรุ่นเสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศในวันลอยกระทง

“ดื่มไม่ลอย ไม่เสี่ยง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ” กิจกรรมรณรงค์วัยรุ่นเสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศในวันลอยกระทง

“ดื่มไม่ลอย ไม่เสี่ยง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ” กิจกรรมรณรงค์วัยรุ่นเสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศในวันลอยกระทง

รูปข่าว : “ดื่มไม่ลอย ไม่เสี่ยง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ” กิจกรรมรณรงค์วัยรุ่นเสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศในวันลอยกระทง

“ดื่มไม่ลอย ไม่เสี่ยง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ” กิจกรรมรณรงค์วัยรุ่นเสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศในวันลอยกระทง มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา จัดกิจกรรมรณรงค์ “ดื่มไม่ลอย ไม่เสี่ยง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ” หลังผลสำรวจพบว่าวันลอยกระทงวัยรุ่นเสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศมากกว่าเทศกาลวันวาเลนไทน์ และสงกรานต์

ตัวแทนมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา แสดงละครในกิจกรรมรณรงค์ “ดื่มไม่ลอย ไม่เสี่ยงล่วงละเมิดทางเพศ” เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในเทศกาลวันลอยกระทง เนื่องจากผลสำรวจวัยรุ่นไทยกับประเพณีลอยกระทงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน อายุ 15-25 ปี พบว่า ร้อยละ 40 ระบุว่าเทศกาลลอยกระทงมีโอกาสนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นมากที่สุด มากกว่าวันวาเลนไทน์, สงกรานต์ หรือปีใหม่ ทั้งนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 82 นิยมดื่มสุราในวันลอยกระทง เพราะบรรยากาศควรดื่ม นำไปสู่การดึงดูดเพศตรงข้าม และเพิ่มโอกาสการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 61 เห็นว่าการดื่มสุราเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการถุกล่วงละเมิดทางเพศ

ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา สะท้อนถึงผลสำรวจว่า นอกจากปัจจัยเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ทัศนคติของผู้ชายรวมถึงช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลอยกระทง ซึ่งเป็นเวลากลางคืน เอื้ออำนวยทำให้เกิดความเสี่ยงในการถูกล่วงละเมิดทางเพศของวัยรุ่น

ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา แนะนำให้วัยรุ่นหญิงไม่ควรลอยกระทงในพื้นที่ล่อแหลม หรือไปกับคนแปลกหน้า และรู้จักปฏิเสธเมื่อมีโอกาสสุ่มเสี่ยง ขณะที่ผู้ชายต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติไม่ฉวยโอกาสล่วงเกินผู้หญิง พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดงานในสถานที่ราชการในต่างจังหวัด เช่นมหาวิทยาลัย โรงเรียน และสวนสาธารณะ

ขณะเดียวกันผู้ใหญ่ต้องปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้อง เมื่อเกิดปัญหาขึ้นไม่ควรโทษเยาวชน หรือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เช่นการเฝ้าจับผิดโรงแรมม่านรูดในวันลอยกระทง เพราะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไร


กลับขึ้นด้านบน