ยูเครนเริ่มสร้างอาคารครอบเตาปฏิกรณ์ "เชอร์โนบิล"

ยูเครนเริ่มสร้างอาคารครอบเตาปฏิกรณ์ "เชอร์โนบิล"

ยูเครนเริ่มสร้างอาคารครอบเตาปฏิกรณ์ "เชอร์โนบิล"

รูปข่าว : ยูเครนเริ่มสร้างอาคารครอบเตาปฏิกรณ์ "เชอร์โนบิล"

ยูเครนเริ่มสร้างอาคารครอบเตาปฏิกรณ์ ยูเครนเริ่มก่อสร้างอาคารครอบเตาปฏิกรณ์แห่งแรก ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล เพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำลายเตาปฏิกรณ์และกำจัดสารกัมมันตรังสี หลังเกิดระเบิดเมื่อ 26 ปีก่อน

ยูเครนเริ่มก่อสร้างอาคารครอบเตาปฏิกรณ์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล โดยคาดว่าอาคารดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปี 2558 ซึ่งโครงสร้างอาคารมีน้ำหนักรวม 20,000 ตัน สูง 22 เมตร ถูกออกแบบให้ทนทานอยู่ได้นานนับร้อยปี และจะติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับเตาปฏิกรณ์

สำหรับอาคารแห่งนี้ ได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้าง จากธนาคารยุโรปเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟู ซึ่งเมื่ออาคารครอบเตาปฏิกรณ์แล้วเสร็จ จะมีการทำลายเตาปฏิกรณ์และกำจัดสารกัมมันตรังสี

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล เกิดระเบิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2529 ส่งผลให้สารกัมมันตรังสีฟุ้งกระจายไปทั่วทวีปยุโรป ถือเป็นอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดในโลก

เหตุการณ์ครั้งนั้น มีคนงานเสียชีวิตทันที 2 คน และอีก 28 คนเสียชีวิตในเวลาต่อมาในอีกไม่กี่เดือน จากสารกัมมันตรังสีที่ได้รับจากการระเบิด


กลับขึ้นด้านบน