คนกรุงฯ ร่วมงานลอยกระทงปี’ 55 คึกคัก คาดเม็ดเงินสะพัด 3,520 ล้านบาท

คนกรุงฯ ร่วมงานลอยกระทงปี’ 55 คึกคัก คาดเม็ดเงินสะพัด 3,520 ล้านบาท

คนกรุงฯ ร่วมงานลอยกระทงปี’ 55 คึกคัก คาดเม็ดเงินสะพัด 3,520 ล้านบาท

รูปข่าว : คนกรุงฯ ร่วมงานลอยกระทงปี’ 55 คึกคัก คาดเม็ดเงินสะพัด 3,520 ล้านบาท

คนกรุงฯ ร่วมงานลอยกระทงปี’ 55 คึกคัก คาดเม็ดเงินสะพัด 3,520 ล้านบาท คนกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างรายได้ท่องเที่ยวของตลาดนักท่องเที่ยวคนไทย) ส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญต่องานประเพณีลอยกระทง

 
จากการสำรวจพฤติกรรมการร่วมงานประเพณีลอยกระทงปีนี้ของคนกรุงเทพฯ ช่วงวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2555 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สามารถสรุปได้ว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญต่องานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นงานประเพณีที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย เนื่องจากวันลอยกระทงในปีนี้ตรงกับวันธรรมดา ทำให้ยังมีคนกรุงเทพฯบางส่วนตัดสินใจไม่ไปร่วมงานฯ และมีอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ตัดสินใจ

สำหรับคนที่ตั้งใจจะร่วมงานลอยกระทงปีนี้ ส่วนใหญ่วางแผนจะลอยกระทงในกรุงเทพฯ โดยเน้นสถานที่ที่เป็นแหล่งน้ำซึ่งมีการไหลเวียนตามธรรมชาติ คือ แม่น้ำ ลำคลอง นอกจากนี้ การใช้จ่ายในการร่วมงานลอยกระทงปีนี้ของคนกรุงเทพฯยังมีแนวโน้มก่อให้เกิดเม็ดเงินคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,520 ล้านบาทสะพัดสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โดยส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 76.8 สะพัดสู่ธุรกิจบริการด้านการเดินทาง ด้านการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และด้านการจำหน่ายกระทง โดยการใช้จ่ายส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 59.5 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,095 ล้านบาทสะพัดอยู่ในกรุงเทพฯ และร้อยละ 40.5 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,425 ล้านบาทสะพัดตามแหล่งท่องเที่ยวในต่างจังหวัด

น่าสังเกตว่า สำหรับผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะไปร่วมงานลอยกระทงในปีนี้หรือไม่ ส่วนหนึ่งด้วยเหตุผลไม่มีใครไปด้วย ดังนั้น หากมีผู้มาชวน คนในกลุ่มนี้ก็อาจเปลี่ยนใจไปร่วมงานเพิ่ม ส่งผลให้เม็ดเงินการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไว้


กลับขึ้นด้านบน