กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งเป้าลดการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูป

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งเป้าลดการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูป

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งเป้าลดการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูป

รูปข่าว : กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งเป้าลดการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูป

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งเป้าลดการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูป กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งเป้าหมายลดการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูป หลังสหรัฐอเมริกา เตรียมบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมทั่วสหรัฐฯ ทำให้ผู้ประกอบการที่ใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ อาจถูกเรียกค่าเสียหาย รวมไปถึงระงับการส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ

อุตสาหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกา สนับสนุนการจ้างงานมากกว่า 40 ล้านอัตรา คิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่าการส่งออก ทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง

โดยออกกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม หรือ ยูซีเอ ทำให้ผู้ผลิตและส่งออก ที่ใช้แรงงานเด็กและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องถูกลงโทษ โดยบังคับใช้แล้ว 36 มลรัฐ 3 ดินแดน และอยู่ระหว่างพิจารณาบังคับใช้ทั่วสหรัฐฯ หลังพบอัตราละเมิดซอฟท์แวร์ทั่วโลก ร้อยละ 42 แต่ไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยนี้อยู่ที่ ร้อยละ 72 คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 26,000 ล้านบาท

นายอาทร นิบูลธนพัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทณรงค์ซีฟู๊ด กล่าวว่า บริษัทเคยได้รับจดหมายจากทางการสหรัฐฯ เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 300,000 บาท เพราะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ไม่มีใบอนุญาตถูกต้อง แต่ขณะนี้ได้แก้ไขครบถ้วนแล้ว

ขณะที่นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งเป้าหมาย ลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์จากปี 2554 ที่ร้อยละ 72 เหลือร้อยละ 62 ในปีหน้า(2556) หลังจากประสานความร่วมมือกับสหรัฐฯ เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ขณะเดียวกัน ยังขอความร่วมมือบริษัทผู้ผลิตโปรแกรมสำเร็จรูปของไทย และต่างประเทศ จำหน่ายโปรแกรมในราคาพิเศษ เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว

นางปัจฉิมา ย้ำว่า ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้ายังสหรัฐฯ จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ถูกกฎหมาย ในการผลิตและดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอน เพราะสหรัฐฯ สามารถยึดหรือปลดสินค้าออกจากชั้นวางได้ และหากได้รับคำเตือนและลงโทษมากกว่า 2 ครั้ง อาจถูกระงับการส่งออกสินค้าในสหรัฐฯ


กลับขึ้นด้านบน