เปิดคะแนนลงมติไม่ไว้วางใจ "เฉลิม"

เปิดคะแนนลงมติไม่ไว้วางใจ "เฉลิม"

เปิดคะแนนลงมติไม่ไว้วางใจ "เฉลิม"

รูปข่าว : เปิดคะแนนลงมติไม่ไว้วางใจ "เฉลิม"

เปิดคะแนนลงมติไม่ไว้วางใจ ผลการลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี

ผลการลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี มีดังนี้

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 480 คน จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 493 คน

เห็นด้วย 157 เสียง, ไม่เห็นด้วย 287 เสียง

งดออกเสียง 25 เสียง ได้แก่ นายเจริญ จรรย์โกมล พรรคเพื่อไทย, นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย, นายชัย ชิดชอบ พรรคภูมิใจไทย, นางนาที รัชกิจประการ พรรคภูมิใจไทย, นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคภูมิใจไทย, นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา พรรคภูมิใจไทย, นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร พรรคภูมิใจไทย, นายประนอม โพธิ์คำ พรรคภูมิใจไทย, ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ พรรครักษ์สันติ, นางเพชรินทร์ เสียงเจริญ พรรคภูมิใจไทย, นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ พรรคภูมิใจไทย, นายรังสิกร ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย, น.ส.เรวดี รัศมิทัต พรรคภูมิใจไทย, นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย, นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ พรรคภูมิใจไทย, นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคเพื่อไทย, นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคภูมิใจไทย, นายศุภชัย ใจสมุทร พรรคภูมิใจไทย, นายสนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย, นายสมมุติ เบญจลักษณ์ พรรคภูมิใจไทย, นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคเพื่อไทย, นายโสภณ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย, นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย, นายอำนาจ วิลาวัลย์ พรรคภูมิใจไทย, นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคภูมิใจไทย

ไม่ลงคะแนน 11 เสียง ได้แก่ นายชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย, นายฐานิสร์ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย, นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ พรรคเพื่อไทย, นายประชา ประสพดี พรรคเพื่อไทย, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย, น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พรรคเพื่อไทย, นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล พรรรคเพื่อไทย, นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคชาติไทยพัฒนา, นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคเพื่อไทย, น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ พรรคเพื่อไทย, นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคภูมิใจไทย


กลับขึ้นด้านบน