"รัฐภูมิ" บอกเล่าความปรารถนาที่ซ่อนเร้นผ่านนิทรรศการซ่อนอยาก

"รัฐภูมิ" บอกเล่าความปรารถนาที่ซ่อนเร้นผ่านนิทรรศการซ่อนอยาก

"รัฐภูมิ" บอกเล่าความปรารถนาที่ซ่อนเร้นผ่านนิทรรศการซ่อนอยาก

รูปข่าว : "รัฐภูมิ" บอกเล่าความปรารถนาที่ซ่อนเร้นผ่านนิทรรศการซ่อนอยาก

สังคมบริโภคนิยมสร้างความรู้สึกอยากได้อยากมีให้เกิดขึ้นในใจคน เป็นแนวคิดที่ รัฐภูมิ ผิวพันธมิตร ใช้สร้างผลงานทั้ง 7 ชิ้นด้วยเทคนิคเฉพาะตัว เพื่อบอกเล่าความปรารถนาที่ซ่อนเร้นอยู่โดยไม่รู้ตัวจนทำให้มนุษย์สูญเสียความเป็นตัวเอง ในนิทรรศการ "ซ่อนอยาก"

ภาพมงกุฎดอกบัวที่หลุดร่วงจากหัวกะโหลก สื่อการเสื่อมสลายของอำนาจลาภยศ และสังขารของผู้ครอบครอง แฝงแง่คิด ไม่ควรยึดติดกับสิ่งที่ไม่จีรัง 1 ใน 7 ผลงานศิลปะ ในนิทรรศการ "ซ่อนอยาก" ที่ รัฐภูมิ ผิวพันธมิตร ใช้สัญลักษณ์เรียบง่ายแต่โดดเด่นด้วยมิติของรูปทรง บอกเล่าความปรารถนาที่ซ่อนเร้นในใจมนุษย์ที่อาจทำลายตัวเอง และผู้อื่นได้

รัฐภูมิ ผิวพันธมิตร ศิลปิน กล่าวว่า เป็นมุมมองว่าเรากำลังมองสังคมที่เป็นอยู่อย่างไร ตั้งใจสื่อเรื่องความทะยานอยากของมนุษย์

ภาพสีขาวของวัตถุที่เห็นคือสีของผืนผ้าใบที่ใช้พู่กันขยี้สีน้ำมันสร้างมิติของแสงเงาเพิ่มเข้าไปทีละนิดจนออกมาเป็นภาพที่ต้องการ ด้วยเทคนิคนี้ช่วยทำให้ภาพวาดไม่มีรอยแปรงดูคล้ายภาพถ่าย เอกลักษณ์เฉพาะตัวของ รัฐภูมิ ผิวพันธมิตร ที่ฝึกฝนมาตลอด 4 ปี ศิลปินนักวาดยังทำหน้าที่ครูถ่ายทอดศิลปะในระดับมหาวิทยาลัยและประถมศึกษา โดยได้แรงบันดาลใจจาก สังคม ทองมี ผู้ต่อสู้เพื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะ และยังเป็นครูคนแรกของเขาที่สอนให้รู้จักและรักงานศิลปะ

รัฐภูมิ กล่าวว่า อาจารย์สังคมพยายามให้เราถ่ายทอด และปลูกฝังในแง่ของการทำงาน และวิธีคิด ไม่ใช่การแนะนำเรื่องของเทคนิควิธีการมากนัก แต่ปล่อยให้การทำงานเป็นเรื่องของเด็ก เราพูดในเรื่องของความคิด เรื่องของแรงบันดาลใจให้กับเขา ปล่อยให้เขามีอิสระในการทำงาน เราเพียงแต่ปลูกฝังให้เขาได้ชอบ และมีความสุขกับการทำงานแค่นั้นเอง

ภาพเป็ดที่เหนื่อยล้าเพราะอยากบินได้เหมือนนก เปรียบถึงผู้ที่ทะยานอยาก เกินพอดีจนสูญเสียความเป็นตัวเอง อีกหนึ่งผลงานที่แม้ศิลปินจะให้ความหมายไว้แล้ว แต่ยังหวังให้ผู้ชมตีความต่างกันไปตามประสบการณ์ของตัวเอง นิทรรศการศิลปะ "ซ่อนอยาก" จัดแสดงที่ นัมเบอร์วัน แกลอรี่ อาคารสีลมแกลอเรีย ซอยสีลม 19 จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้


กลับขึ้นด้านบน