สำนักนายกฯ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา

สำนักนายกฯ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา

สำนักนายกฯ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา

รูปข่าว : สำนักนายกฯ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา

สำนักนายกฯ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา และจริยธรรม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555

น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา และจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2555 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรม

โครงการนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านศาสนา รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน เยาวชน และประชาชน

ขณะเดียวกัน มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา และจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2554, เด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม ประจำปี 2555 และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังการจัดนิทรรศการ เรื่อง องค์อัครศาสนูปถัมภ์นำชาติร่มเย็นในโอกาสนี้ด้วย


กลับขึ้นด้านบน