"นิด้าโพล"เผยปชช.ให้คะแนนศึกซักฟอก"ยิ่งลักษณ์" 6.50 คะแนน - "อภิสิทธิ์" 6.48 คะแนน"

"นิด้าโพล"เผยปชช.ให้คะแนนศึกซักฟอก"ยิ่งลักษณ์" 6.50 คะแนน - "อภิสิทธิ์" 6.48 คะแนน"

"นิด้าโพล"เผยปชช.ให้คะแนนศึกซักฟอก"ยิ่งลักษณ์" 6.50 คะแนน - "อภิสิทธิ์" 6.48 คะแนน"

รูปข่าว : "นิด้าโพล"เผยปชช.ให้คะแนนศึกซักฟอก"ยิ่งลักษณ์" 6.50 คะแนน - "อภิสิทธิ์" 6.48 คะแนน"

นิด้าโพลเผยประชาชนให้คะแนนยิ่งลักษณ์ 6.5 คะแนน ในการชี้แจงและตอบข้อกล่าวหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และให้คะแนน 6.62 คะแนน เหตุมีความตั้งใจและสนใจการฟังการอภิปรายของฝ่ายค้าน ด้านอภิสิทธิ์ประชาชนให้คะแนนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6.48 คะแนน และให้คะแนน 6.57 เนื่องจากพูดจาตรงประเด็น และรัดกุม ขณะที่การทำหน้าที่ของ ประธานสภาและรองประธานสภาประชาชนให้คะแนน 7.28 คะแนน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ หรือ นิด้า จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "การประเมินการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล" ระหว่างวันที่ 27 -28 พ.ย.55 จำนวน 1,248 ตัวอย่าง ทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษา และกลุ่มวิชาชีพ พบว่า ประชาชนให้คะแนน นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ผู้นำฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในภาพรวม 6.48 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ประชาชนเห็นว่า ผู้นำฝ่ายค้านพูดจารัดกุม ตรงประเด็น ใช้ภาษาเหมาะสมและสุภาพในการไม่ไว้วางใจโดยให้คะแนน 6.57 คะแนน รองลงมาคือ ท่าทางการพูดและมารยาทในการพูดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6.5 คะแนน

ขณะที่ในฝ่ายของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผู้นำรัฐบาล ในการชี้แจงและตอบข้อกล้าวหาของฝ่ายค้านประชาชนให้คะแนนภาพรวม 6.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 และประชาชนยังให้คะแนนความตั้งใจ สนใจการฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน 6.62 คะแนน และท่าทางในการพูดและมารยาทในการพูดชี้แจงและตอบข้อกล่าวหา 6.61 คะแนน

และการทำหน้าที่ของนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อีก 2 คนคือ นายเจริญ จรรย์โกมล และ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประชาชนให้คะแนนในภาพรวม 7.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 เมื่อวิเคราหะเป็นรายภาค ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.76 คะแนน ภาคเหนือ 7.68 คะแนน ภาคกลาง 7.28 คะแนน ภาคใต้ 6.90 คะแนน และกรุงเทพฯและปริมณฑล 6.78 คะแนน


กลับขึ้นด้านบน