"แพทย์ชนบท" หนุนบรรจุ "พยาบาล" ช่วยจัดเวรลาหยุดยาวไม่ให้กระทบผู้ป่วย

"แพทย์ชนบท" หนุนบรรจุ "พยาบาล" ช่วยจัดเวรลาหยุดยาวไม่ให้กระทบผู้ป่วย

"แพทย์ชนบท" หนุนบรรจุ "พยาบาล" ช่วยจัดเวรลาหยุดยาวไม่ให้กระทบผู้ป่วย

รูปข่าว : "แพทย์ชนบท" หนุนบรรจุ "พยาบาล" ช่วยจัดเวรลาหยุดยาวไม่ให้กระทบผู้ป่วย

ตามที่เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวประกาศไม่เห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหาพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 17,000 อัตรา ที่กระทรวงสาธารณสุขจะเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และสัญญาว่าภายใน 3 ปีจะบรรจุให้เป็นข้าราชการทุกคน

 ทางเครือข่ายประกาศหยุดงานตั้งวันที่ 1-3 มกราคม 2556 หาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องให้บรรจุพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นข้าราชการทั้งหมดได้ทันทีในปีนี้ ข้อเรียกร้องและการประกาศหยุดงานดังกล่าวสร้างความกังวลว่าคนไข้ทั่วประเทศจะได้รับความเดือดร้อนเพราะเป็นช่วงเวลาเทศกาลปีใหม่ซึ่งแต่ละปีมีผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินจำนวนมาก

เรื่องนี้ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมชมรมแพทย์ชนบท ได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการชมรมฯ ได้ประชุมเมื่อ วันที่ 1 พย. ที่ผ่านมา และมีมติให้สนับสนุนข้อเรียกร้องให้บรรจุเป็นข้าราชการของพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวทุกคนทันที เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจ ป้องกันสมองไหลของพยาบาลไปสู่ โรงพยาบาลเอกชนแล้ว ยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเงินบำรุงของ รพ.

ขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะลดลงจนจะเกิดภาวะวิกฤตเงินบำรุงในอีกไม่นานนี้ เพราะนโยบายของรัฐบาลที่ให้เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราววันละ 500 บาท และเพิ่มเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท รวมทั้งนโยบายลดและมีการแช่แข็งงบเหมาจ่ายต่อหัวของ สปสช. 3 ปี ที่เริ่มปี 2556 เป็นปีแรก ประกอบกับ รัฐมนตรีสาธารณสุขที่ผ่านมาไม่ยอมอนุมัติงบลงทุนซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ในงบเงินกู้ไทยเข้มแข็ง หรืองบ DPL จำนวนกว่า 3,000 ล้านบาท และไม่ตั้งงบเงินเพิ่มพิเศษให้บุคลากรสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่5 และ 6 ทำให้ รพ.ต่างๆ ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้เองปีละกว่า 5,000 ล้านบาท

“ข้อเรียกร้องให้บรรจุพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการจำนวน 17,000 คน เป็นสิ่งที่รมว.สาธารณสุข ควรจะต้องโชว์ศักยภาพทำให้สำเร็จทันที เพราะการเอาอัตราว่างของข้าราชการจากการเกษียณราชการปีละ 4,000 อัตรามาบรรจุให้พยาบาลและวิชาชีพสาธารณสุขสาขาอื่นเป็นการดำเนินการตามปกติของทุกปีที่ผ่านมา ส่วนข้อเสนอที่จะปรับเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นการผลักภาระให้ใช้เงินบำรุงของ รพ. ที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤต”

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวต่อว่า เพื่อไม่ให้กระทบกับการบริการผู้ป่วยของ รพ. ในช่วงที่เครือข่ายพยาบาล ประกาศจะหยุดยาว ทางชมรมแพทย์ชนบทจะมีหนังสือขอความร่วมมือให้ รพ.ชุมชนทุกแห่งให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการหยุดงานของพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวที่จะเข้าร่วมติดตามข้อเรียกร้องที่กระทรวงสาธารณสุขหรือที่ทำเนียบรัฐบาล ด้วยการจัดตารางเวรปฏิบัติงานใหม่ ให้พยาบาลที่เป็นข้าราชการเข้ารับเวรบริการผู้ป่วยแทนพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวในช่วงเวลาที่มีการหยุดงานดังกล่าว และให้เตรียมพร้อมหากมีการหยุดงานต่อเนื่องมากกว่า 3 วัน ตามที่เครือข่ายประกาศ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย และไม่ให้ผู้ป่วยเดือดร้อน


กลับขึ้นด้านบน