ฟิลิปปินส์ประท้วงจีน พิมพ์ภาพเกาะพิพาทบนพาสปอร์ต

ฟิลิปปินส์ประท้วงจีน พิมพ์ภาพเกาะพิพาทบนพาสปอร์ต

ฟิลิปปินส์ประท้วงจีน พิมพ์ภาพเกาะพิพาทบนพาสปอร์ต

รูปข่าว : ฟิลิปปินส์ประท้วงจีน พิมพ์ภาพเกาะพิพาทบนพาสปอร์ต

ฟิลิปปินส์ประท้วงจีน พิมพ์ภาพเกาะพิพาทบนพาสปอร์ต ชาวฟิลิปปินส์ประท้วงจีน ที่มีการนำภาพแผนที่เกาะพิพาท อยู่บนหน้าปกพาสปอร์ต

กลุ่มนักเคลื่อนไหวชาวฟิลิปปินส์ราว 20 คน ชุมนุมประท้วงหน้าสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำฟิลิปปินส์ เพราะไม่พอใจที่จีนออกหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ ซึ่งชนวนของปัญหา คือ ภาพแผนที่ซึ่งปรากฎอยู่บนหน้าปกพาสปอร์ต ที่รวมเกาะพิพาทในทะเลจีนใต้เอาไว้ด้วย

ผู้ประท้วงระบุว่า รับไม่ได้กับการกระทำนี้ พร้อมอ้างว่าเกาะพิพาทอยู่ในอาณาเขตของฟิลิปปินส์ ส่วนกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวว่าการกระทำดังกล่าวของจีนเป็นการละเมิดกฎหมายนานาชาติ

นอกจากจีนแล้ว ยังมีประเทศอื่นๆในอาเซียน ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ที่อ้างกรรมสิทธิเหนือบริเวณหมู่เกาะพิพาทในทะเลจีนใต้

ก่อนหน้านี้ เวียดนามตอบโต้พาสปอร์ตใหม่ของจีน ด้วยการไม่ประทับตรวจลงตรา หรือวีซ่า ในพาสปอร์ตของจีน แต่จะประทับวีซ่าในเอกสารที่ออกให้อีกใบหนึ่งต่างหาก


กลับขึ้นด้านบน