นักดนตรีไทยอวดฝีมือในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 39

นักดนตรีไทยอวดฝีมือในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 39

นักดนตรีไทยอวดฝีมือในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 39

รูปข่าว : นักดนตรีไทยอวดฝีมือในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 39

นักดนตรีไทยอวดฝีมือในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 39 เป็นอีกครั้งที่นักดนตรีไทยจะได้อวดฝีมือในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะทรงขับร้อง และร่วมทรงดนตรี กับนิสิต นักศึกษาดนตรีไทยถึง 984 คน

เพลงลาวสมเด็จ ไพเราะพร้อมเพรียงจากฝีมือการบรรเลงของนักดนตรี 984 คน เตรียมพร้อมเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงขับร้องเพลงนี้ ซึ่งได้นิพนธ์เนื้อร้องไว้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจะทรงระนาดเอกเพลงโหมโรงมหาราช วันที่ 30 พฤศจิกายนในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กว่า 40 ปีที่สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนดนตรีไทย โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการร่วมบรรเลงของนิสิต นักศึกษาจาก 77 สถาบัน จำนวน 984 คน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เลื่อนมาจากปีที่แล้ว เนื่องจากน้ำท่วม

ไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นวงดนตรีไทยที่ยิ่งใหญ่ และมีจำนวนคนมากกว่า 900 คน ซึ่งสิ่งสำคัญคือความพร้อมเพรียงที่ต้องเริ่มตั้งแต่การพร้อมกันภายในกลุ่มเครื่องดนตรี ไปจนถึงความพร้อมของวงทั้งวง ซึ่งฉิ่งที่จะต้องให้จังหวะก็จะต้องหนักแน่น และมีเสียงดัง เพื่อทำให้นักดนตรีทั้ง 2 ฝั่งบรรเลงไปในจังหวะเดียวกัน

ดนตรีไทยขาดช่วงพัฒนามาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากขาดผู้อุปถัมภ์ จึงมีความพยายามอนุรักษ์ผ่านสถาบันการศึกษา โดยกำหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีด้านดนตรีไทยในหลายสถาบัน ขณะเดียวกัน สนับสนุนให้เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ฟัง

ผศ.ประทีป เล้ารัตนอารี อาจารย์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว กล่าวว่า สถาบันการศึกษาต้องทำหน้าที่สร้างทั้งผู้เล่นดนตรีไทย และผู้ฟังดนตรีไทย ไม่ใช่มีแต่ผู้เล่นอย่างเดียวแล้วไม่สร้างผู้ฟัง

ณัฐพล วิสุทธิแพทย์ นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว กล่าวว่า ดนตรีไทยควรปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย แต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ควรรักษาไว้ไม่ให้สูญหายไป ปรับในสิ่งที่ไม่ดี คงไว้ซึ่งสิ่งที่ควร

งานดนตรีไทยอุดมศึกษาเป็นเวทีพบปะของคนดนตรีไทยทั้งที่มีชื่อเสียง และนักดนตรีหน้าใหม่ ได้มีโอกาสแสดงฝีมือ พร้อมไปกับให้ผู้สนใจได้ซึมซับสุนทรียะของดนตรีไทย กิจกรรมจัดถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


กลับขึ้นด้านบน