นานาทัศนะสื่อสาธารณะของ"ไทยพีบีเอส" จากผู้ชมทางบ้าน

นานาทัศนะสื่อสาธารณะของ"ไทยพีบีเอส" จากผู้ชมทางบ้าน

นานาทัศนะสื่อสาธารณะของ"ไทยพีบีเอส" จากผู้ชมทางบ้าน

รูปข่าว : นานาทัศนะสื่อสาธารณะของ"ไทยพีบีเอส" จากผู้ชมทางบ้าน

นานาทัศนะสื่อสาธารณะของ ไทยพีบีเอสเปิดบ้านต้อนรับประชาชนเข้าสัมผัสพื้นที่สาธารณะและความหมายของคำว่าสื่อสาธารณะมีทั้งนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสนุกกับกิจกรรมสาธารณะและได้ให้ความความหมายของสื่อสาธารณะใกล้เคียงกันว่า สื่อสาธารณะหมายถึงสื่อที่เป็นของสังคม ทำเพื่อสังคมโดยไม่แสวงหาผลกำไรใดๆซึ่งแตกต่างกับสื่อพาณิชย์ที่เป็นของเอกชนโดยจะมีสปอนเซอร์และต้องแสวงหาผลกำไร

                              

น.ส. สิลานี พงษ์พันธุ์ อายุ 39 ปี จากศูนย์แรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานอาชีพทำขนม จ.นนทบุรี เข้าใจว่าสื่อสาธารณะนั้นหมายถึงสื่อที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนหรือกำไรใดๆเป็นสื่อที่ทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง แตกต่างจากสื่อพาณิชย์ต้องแสวงหาผลกำไรให้กับเจ้าของหรือผลกำไรตอบแทนนั่นเอง

                             

นาย กรกซ ทองรัตน์ อายุ 17 ปี นักเรียนโรงเรียนหนองแซงวิทยา จ.สระบุรี กล่าวว่า ขึ้นชื่อว่า"สาธารณะ" แล้วไม่มีข้อจำกัดว่าเป็นของใคร มีความเป็นกลาง โดยเฉพาะการจัดทำรายการต่างๆเพื่อสังคม โดยสื่อสาธารณะจะไม่มีโฆษณาส่วนสื่อพาณิชย์เป็นของเอกชนจึงต้องมีสปอนเซอร์เพื่อเป็นผลกำไร

                         

นายสุรเชษฐ์ จันทร์วรเศรษฐ อายุ 21ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เข้าใจว่าสื่อสาธารณะเป็นสื่อที่เราสามารถเผยแพร่ออกมาได้ในรูปแบบของสาระที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าสื่อของเราเป็นรูปร่างโดยใช้ขั้นตอนกระบวนการในการผลิตสื่อที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์และกฎหมาย จึงจะเผยแพร่ต่อสาธารณะได้

                        

นางสมจิตต์ อมรเพชรกุล อายุ 54 ปีแม่บ้าน เครือข่ายครอบครัวอาสาได้กล่าวให้ความหมายของสื่อสาธารณะว่าเป็นสื่อที่ไม่หวังผลกำไร ทำเพื่อประชาชาชนไม่มีสังกัด ไม่มีโฆษณาเลยเข้าใจว่าเป็นสื่อสาธารณะเหมือนกับประชนชนเป็นเจ้าของ อาจจะได้จากภาษีของประชาชน หรือว่าเรื่องเป็นภาษีเหล้าบุหรี่ สื่อสาธารณะเป็นสื่อเพื่อประชาชนทั่วไปไม่หวังผลกำไรจะไม่มีโฆษณาและไม่มีผลประโยชน์ ไม่ต้องเกรงใจว่าใครที่เป็นสปอนเซอร์หรือมีผู้อุปถัมภ์ แต่ถ้าเป็นสื่อพาณิชย์อาจจะต้องมีสปอนเซอร์


กลับขึ้นด้านบน