สหประชาชาติมีมติยกสถานะปาเลสไตน์เป็นรัฐ

สหประชาชาติมีมติยกสถานะปาเลสไตน์เป็นรัฐ

สหประชาชาติมีมติยกสถานะปาเลสไตน์เป็นรัฐ

รูปข่าว : สหประชาชาติมีมติยกสถานะปาเลสไตน์เป็นรัฐ

สหประชาชาติมีมติยกสถานะปาเลสไตน์เป็นรัฐ ในที่สุด ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติก็มีมติด้วยเสียง 138 จากสมาชิกทั้ง 193 ประเทศ ให้ปาเลสไตน์มีสถานะเป็น "รัฐสังเกตการณ์ที่ไม่ใช่สมาชิก" ซึ่งถือว่าบรรลุจุดหมายขั้นแรกของชาวปาเลสไตน์ที่ใฝ่หามานาน

ชาวปาเลสไตน์ต่างยินดีโห่ร้องกึกก้องทั่วเขตฉนวนกาซ่า เขตเวส์แบงค์ และนครเยรูซาเล็มตะวันออก ซึ่งทั้ง 3 ดินแดนนี้ถูกอิสราเอลยึด และผนวกไปเป็นดินแดนของอิสราเอลเมื่อครั้งชนะสงคราม ปีคริสตศักราช 1967

รัฐ หรือ สเตทต้องประกอบด้วยดินแดน, ประชากร และอำนาจรัฐ โดย"รัฐสังเกตการณ์ที่ไม่ใช่สมาชิก" ของปาเลสไตน์เทียบเท่ากับสถานะนครรัฐวาติกัน ทั้งนี้ สมาชิกสหประชาชาติ 193 ประเทศ ได้ออกเสียงสนับสนุน 138 ประเทศ คัดค้าน 9 ประเทศ ส่วน 41 ประเทศงดออกเสียง

ก่อนหน้านี้สหประชาชาติรับรองปาเลสไตน์ไว้แค่สถานะ "เอ็นทิตี้" ซึ่งเทียบได้กับ"สิ่งๆ หนึ่งจะเป็นอะไรก็ได้" ดังนั้นการเป็นรัฐจึงถือเป็นการยกสถานะครั้งสำคัญ และจะมีผลตามมาอย่างยิ่งด้านกฏหมายระหว่างประเทศ


กลับขึ้นด้านบน