ชาวปาเลสไตน์เฮ สหประชาชาติมีมติยกเป็นรัฐแล้ว

ชาวปาเลสไตน์เฮ สหประชาชาติมีมติยกเป็นรัฐแล้ว

ชาวปาเลสไตน์เฮ สหประชาชาติมีมติยกเป็นรัฐแล้ว

รูปข่าว : ชาวปาเลสไตน์เฮ สหประชาชาติมีมติยกเป็นรัฐแล้ว

ชาวปาเลสไตน์เฮ สหประชาชาติมีมติยกเป็นรัฐแล้ว ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากต่างออกมาฉลองการที่สหประชาชาติมีมติยกสถานะปาเลสไตน์ให้เป็น "รัฐผู้สังเกตการณ์ที่ไม่ใช่สมาชิก" ซึ่งเป็นการรับรองทางอ้อมว่า ปาเลสไตน์มีสถานะความเป็นรัฐหรือประเทศในระบบกฏหมายระหว่างประเทศ

การฉลองมีขึ้นอย่างเอิกเกริกทั้งที่เขตเวสต์แบงค์ และเขตฉนวนกาซ่า หลังสมาชิกสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 138 ประเทศ ออกเสียงสนับสนุนให้ปาเลสไตน์เป็น"รัฐผู้สังเกตการณ์ที่ไม่ใช่สมาชิก"

ทั้งนี้สมาชิกสหประชาชาติทั้งหมด 193 ประเทศ มี 9 ประเทศที่ออกเสียงคัดค้าน ส่วน 41 ประเทศงดออกเสียง

เดิมปาเลสไตน์มีสถานะในสหประชาชาติแค่ "เอ็นทิตี้" ซึ่งแปลว่า อะไรก็ได้ที่มีอยู่จริง แต่จากมติที่มีขึ้นครั้งนี้ จึงถือเป็นการยกปาเลสไตน์ขึ้นสู่ความเป็นรัฐหรือประเทศ อันประกอบด้วย ประชากร ดินแดนและอำนาจรัฐ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถโดยสมบูรณ์ตามกฏหมายระหว่างประเทศ เช่น เข้าเป็นภาคีหน่วยงานต่างๆ ของสหประชาชาติ รวมทั้งศาลอาญาระหว่างประเทศ ซึ่งกรณีนี้ย่อมสร้างความหวาดเกรงว่าจะถูกฟ้องของอิสราเอล


กลับขึ้นด้านบน