ครม.ย่อยเห็นชอบต่อ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ คุมชายแดนใต้อีก 1 ปี

ครม.ย่อยเห็นชอบต่อ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ คุมชายแดนใต้อีก 1 ปี

ครม.ย่อยเห็นชอบต่อ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ คุมชายแดนใต้อีก 1 ปี

รูปข่าว : ครม.ย่อยเห็นชอบต่อ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ คุมชายแดนใต้อีก 1 ปี

ครม.ย่อยเห็นชอบต่อ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ คุมชายแดนใต้อีก 1 ปี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ครม.ชุดเล็ก เพื่อพิจารณาการต่ออายุ พ.ร.บ.ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะที่ พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และ ป.ป.ช. กรณีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงควบคุมการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดเล็ก 9 คน เพื่อพิจารณาเรื่องการต่ออายุการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในพื้นที่จังหวัดราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และใน 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเทพา, สะบ้าย้อย, นาทวี และจะนะ หลังจากที่หน่วยงานด้านความมั่นคง เห็นว่าสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเกิดเหตุความไม่สงบต่อเนื่อง ประกอบกับ พ.ร.บ.มั่นคงฯ จะครบกำหนดในวันนี้(30 พ.ย.) จึงจำเป็นต้องขอความเห็นชอบให้ ประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ต่ออีก 1 ปี

ขณะที่ช่วงบ่ายมีการประชุมหน่วยงานความมั่นคง โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน. จะร่วมหารือพิจารณากรณีแนวทางปฏิบัติ หลังการต่ออายุการประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ และการพิจารณากรอบงบประมาณปี 2556 เพื่อนำมาใช้บูรณาการงาน ของ ศอ.บต.

ส่วนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ควบคุมการชุมนุมทางการเมืองขององค์การพิทักษ์สยาม หรือ อพส. เป็นเหตุให้ พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ประธาน อพส. ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 212 ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย การประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ เป็นการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขัดรัฐธรรมนูฐหรือไม่ เพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชน ขณะเดียวกัน จะยื่นคำร้อง ต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้พิจารณาการดำเนินการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้อำนวยการ ศอ.รส. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต่อเหตุการใช้ความรุนแรงของตำรวจต่อผู้ชุมนุม


กลับขึ้นด้านบน