องค์การสวนยาง เตรียมเสนอขยายโครงการรับซื้อยางเพิ่มอีก 1 ปี

องค์การสวนยาง เตรียมเสนอขยายโครงการรับซื้อยางเพิ่มอีก 1 ปี

องค์การสวนยาง เตรียมเสนอขยายโครงการรับซื้อยางเพิ่มอีก 1 ปี

รูปข่าว : องค์การสวนยาง เตรียมเสนอขยายโครงการรับซื้อยางเพิ่มอีก 1 ปี

องค์การสวนยาง เตรียมเสนอขยายโครงการรับซื้อยางเพิ่มอีก 1 ปี ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง เตรียมเสนอขยายโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางเพิ่มอีก 1 ปี หลังการดำเนินนโบายที่ผ่านมายังไม่สามารถทำให้ราคายางสูงขึ้นได้ตามราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 120 บาท

จากการตรวจสอบราคาซื้อ ขาย ยางพาราในตลาด พบว่า ปัจจุบันราคายางแผ่นดิบอยู่ระดับกิโลกรัมละ 79 บาท ขณะที่ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 กิโลกรัมละ 81 บาท แม้ที่ผ่านมาจะดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง มาแล้วเกือบ 1 ปี แต่ยังไม่ทำให้ราคายางปรับขึ้นตามเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 120 บาทได้

นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง กล่าวว่า ด้วยปัญหาโกดังเก็บสินค้าที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับการเปลี่ยนรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบโครงการ ทำให้การดำเนินนโยบายชะงัก ส่งผลให้ราคายางตกต่ำลงในช่วงที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าในช่วงนี้ราคายางจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศทางภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้น กรีดยางได้น้อยทำให้ผลผลิตลดลง

โครงการรักษาเสถียรภาพราคายางจะสิ้นสุดโครงการภายในสิ้นเดือนมีนาคมปี 2556 และเห็นว่าไม่เพียงพอต่อการกระตุ้นราคาให้ได้ตามเป้าหมาย จึงเตรียมเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ให้ขยายระยะเวลาโครงการต่อไปอีก 1 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2557สำหรับแผนการกระตุ้นราคายางในระยะยาว รัฐบาลควรเพิ่มการบริโภคภายในประเทศให้มากขึ้น จากปัจจุบันที่มีการใช้เพียงร้อยละ 10 จากผลผลิตทั้งหมด โดยต้องส่งเสริมให้นำยางไปใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำมาทำถนนเพิ่มเติมจากเดิมที่นำร่องในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งหากดำเนินการทันทีจะช่วยเพิ่มสัดส่วนการบริโภคในประเทศเป็นร้อยละ 13-15 ได้ภายใน 1-2 ปี


กลับขึ้นด้านบน