เครือข่ายผู้บริโภค ตั้งหน่วยงานอิสระ สร้างความเข้มแข็ง-ผลักดันกฎหมายคุ้มครองสิทธิ

เครือข่ายผู้บริโภค ตั้งหน่วยงานอิสระ สร้างความเข้มแข็ง-ผลักดันกฎหมายคุ้มครองสิทธิ

เครือข่ายผู้บริโภค ตั้งหน่วยงานอิสระ สร้างความเข้มแข็ง-ผลักดันกฎหมายคุ้มครองสิทธิ

รูปข่าว : เครือข่ายผู้บริโภค ตั้งหน่วยงานอิสระ สร้างความเข้มแข็ง-ผลักดันกฎหมายคุ้มครองสิทธิ

เครือข่ายผู้บริโภค ตั้งหน่วยงานอิสระ สร้างความเข้มแข็ง-ผลักดันกฎหมายคุ้มครองสิทธิ เครือข่ายผู้บริโภค 72 จังหวัด และตัวแทนหน่วยงานรัฐ ร่วมเปิดตัว คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน เพื่อเป็นกลไกสร้างความเข้มแข็ง ในระหว่างที่ ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่มีผลบังคับใช้

องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญปี 2540 แห่งเดียวที่ยังไม่มีการจัดตั้งขึ้น เพราะกฎหมายที่จะมากำกับดูแล ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของกรรมาธิการร่วม 2 สภา

เครือข่ายผู้บริโภค จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน โดยจำลองกระบวนการทำงานตามข้อบัญญัติในกฎหมาย ประกอบด้วยผู้แทน และผู้เชี่ยวชาญ รวม 15 คน โดยมี รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ เป็นประธาน

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. กล่าวว่า ที่ผ่านมาความเดือดร้อนของผู้บริโภคมักไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาล ซึ่งการจัดตั้งองค์การอิสระภาคประชาชน จะเป็นต้นแบบให้กับการจัดตั้งองค์กรที่แท้จริง

สำหรับพันธกิจของการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน เช่น การสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้บริโภคด้านสิทธิที่พึงได้, การผลักดันกฎหมายและมาตรการคุ้มครองสิทธิ, การเยียวยาปัญหาผู้บริโภค ซึ่งจะเร่งแก้ปัญหาการเงินบุคคล และค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรมของสถาบันการเงิน


กลับขึ้นด้านบน