"ลองดู แมพ" แผนที่ออนไลน์ฟรีผลิตโดยคนไทย-เพื่อคนไทย

"ลองดู แมพ" แผนที่ออนไลน์ฟรีผลิตโดยคนไทย-เพื่อคนไทย

"ลองดู แมพ" แผนที่ออนไลน์ฟรีผลิตโดยคนไทย-เพื่อคนไทย

รูปข่าว : "ลองดู แมพ" แผนที่ออนไลน์ฟรีผลิตโดยคนไทย-เพื่อคนไทย

"ลองดู แมพ" แผนที่ออนไลน์เพื่อให้บริการผู้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้รายบุคคลทั่วไป ผ่านคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นการให้บริการแผนที่ออนไลน์ที่พัฒนาโดยคนไทยเพื่อคนไทย

นายภัทระ เกียรติเสวี ตัวแทนบริษัทผู้พัฒนาแผนที่ออนไลน์ ระบุว่า การสร้างแผนที่ออนไลน์เพื่อให้บริการผู้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้รายบุคคลทั่วไป ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นการให้บริการแผนที่ออนไลน์ที่พัฒนาโดยคนไทย โดยขณะนี้ได้พัฒนาในการเพิ่มข้อมูลและรายละเอียดในการแสดงข้อมูลบนแผนที่ประเทศไทยได้ละเอียดมากขึ้น

รวมถึงยังได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมด้วยการปักหมุดในพื้นที่สำคัญในแต่ละท้องที่จะสามารถปรากฏได้ภายใน 15 นาทีซึ่งข้อมูลที่ได้จะละเอียดมากยิ่งขึ้นในแต่ละพื้นที่ และยังได้เพิ่มความสำคัญของพื้นที่ อาทิ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล โรงแรม เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหรือทราบจุดในพื้นที่สำคัญได้รวดเร็วมากขึ้น

นายภัทระ ยังระบุว่า ยังมีระบบสำคัญที่ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงภาครัฐนำข้อมูลที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้เพื่อแสดงข้อมูลในแผนที่ออนไลน์ได้ อาทิ ข้อมูลด้านสาธารณสุข เช่น พื้นที่การเกิดโรคต่าง ๆ ไปจนถึงการแสดงพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้ทรายได้ว่าพื้นที่ใดที่ประสบภัยน้ำท่วม

รวมไปถึงการแสดงข้อมูลการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าว หรือ ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่ ไปจนถึงการแสดงเส้นทางลัดในเส้นทางถนนสายสำคัญ เช่น ถนนสุขุมวิท รวมไปถึงการสร้างแท็ก เพื่อแสดงตำแหน่ง ปริมาณร้านค้า หรือจุดให้บริการสำคัญในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ สถานีบริการน้ำมัน ร้านอาหาร ซึ่งช่วยให้ทราบได้ง่ายขึ้น และการคำนวณระยะทางในการเดินทางทั้งทางรถยนต์ เครื่องบิน และเรือ และการคำนวณเส้นทางในการเดินทางที่ใกล้ที่สุดในแต่ละพื้นทีี

ด้านนายไพศาล สันติธรรมนนท์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์และแผนที่ กล่าวว่า มีการใช้ระบบจีพีเอสมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมถึงขณะนี้ที่มีการพัฒนาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการคำนวณความเร็วการจราจร การแสดงรายไืด้ของประชาชน การแสดงปริมาณต้นไม้ ข้อมูลพื้นที่นำ้ท่วม ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีสามารถนำมาใช้กับแผนที่ได้เพื่อสามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้่ได้ดียิ่งขึ้น


กลับขึ้นด้านบน