สภากาชาดไทยชวนปชช.ตรวจเลือด หาเชื้อเอชไอวี

สภากาชาดไทยชวนปชช.ตรวจเลือด หาเชื้อเอชไอวี

สภากาชาดไทยชวนปชช.ตรวจเลือด หาเชื้อเอชไอวี

รูปข่าว : สภากาชาดไทยชวนปชช.ตรวจเลือด หาเชื้อเอชไอวี

สภากาชาดไทยชวนปชช.ตรวจเลือด หาเชื้อเอชไอวี สภากาชาดไทยรณรงค์ให้ประชาชนตรวจคัดกรองเชื้อ เอชไอวี โดยหวังลดปริมาณผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ให้ได้ ภายในปี 2559

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี โดยปีนี้กำหนดหัวข้อรณรงค์ เอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้ ภายในปี 2559 ไม่มีผู้ติดเชื้อ เอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตจากเอดส์ และไม่มีการเลือกปฏิบัติกับผู้ป่วย ทั้งนี้ภายในงานมีการนิทรรศการให้ความรู้ ความเข้าใจ และการตั้งหน่วยบริการให้คำปรึกษาและตรวจเชื้อ เอชไอวี เคลื่อนที่ในห้างสรรพสินค้า 5 แห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผลการตรวจที่ออกมาจะถูกเก็บเป็นความลับและสามารถรู้ได้ทันทีภายใน 1 ชั่วโมง

สำหรับสถิติของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ปี 2554 พบว่าทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี มากถึง 34.2 ล้านคน เพิ่มจากช่วง 10 ปีที่แล้ว ถึง 5 ล้านคน ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่มีถึง 2.5 ล้านคน เฉลี่ยพบการติดเชื้อนาทีละ 5 คน เสียชีวิต 1.7 ล้านคน เฉลี่ย 3 คนต่อนาที

ส่วนประเทศไทยคาดดารณ์สถานการณ์ในปี 2555 จะมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยสะสมกว่า 1 ล้านราย ซึ่งกว่าร้อยละ 80 ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน และรายใหม่ร้อยละ 62 อยู่ในกลุ่มชายรักชาย พนักงานขายบริการทางเพศ ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด โดยวัยรุ่นเพศหญิงมีอัตราการติดเชื้อสูงกว่าเพศชาย 2 ต่อ 1

ทั้งนี้ ประเทศไทยตั้งเป้าในปี 2559 สถานการณ์โรคเอดส์จะคลี่คลาย โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ จะลดลง 2 ใน 3 ของปี 2554 กลุ่มเด็กแรกเกิดติดเชื้อน้อยกว่าร้อยละ 2 นอกจากนี้ ผู้ติดเชื้อทุกคนต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างเท่าเทียม จำนวนผู้เสียชีวิตจะลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 50 จำนวนผู้ติดเชื้อเสียชีวิตจากโรควัณโรคลดลงมากกว่าร้อยละ 90 และจำนวนผู้ติดเชื้อที่ถูกเบือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50


กลับขึ้นด้านบน