สถาบันวิจัยยาง เล็งพัฒนาตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช สู่สากล

สถาบันวิจัยยาง เล็งพัฒนาตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช สู่สากล

สถาบันวิจัยยาง เล็งพัฒนาตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช สู่สากล

รูปข่าว : สถาบันวิจัยยาง เล็งพัฒนาตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช สู่สากล

สถาบันวิจัยยาง เล็งพัฒนาตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช สู่สากล สถาบันวิจัยยาง เตรียมผลักดันตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช เข้าสู่ระดับสากล โดยเกษตรกรและผู้ประกอบการ สามารถทำข้อตกลงกับผู้ชื้อ และส่งมอบสินค้าภายใน 10 วัน

นายสุจินต์ ฃแม้นเหมือน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้วางแผนผลักดันให้มีการซื้อขายยางพาราระดับสากล ของสำนักงานตลาดยางพารานครศรีธรรมราช เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศ ทำขอตกลงกับผู้ชื้อในระดับสากล แต่สามารถยืดการส่งมอบสินค้าทั้งหมดตามข้อตกลงภายใน 10 วัน หลังทำสัญญา พร้อมระบุ สถาบันวิจัยยางได้รับรองกระบวนผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของตลาดกลางยาพาราไทย โดยปัจจุบันสถาบันวิจัยยางตลาดกลางยางพารา ได้ดำเนินการเพื่อการวิจัยกระจายใน 6 จังหวัดคือ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี บุรีรัมย์ หนองคายและ ยะลา

ทั้งนี้ยางพาราที่เกษตรกรและผู้ชื้อ ทำสัญญาภายใต้ตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงคือ แผ่นรมควันชั้น 3 ไม้อัดก้อน ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงานตลาดกลางยาพารานครศรีธรรมราช และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สำนักงานตลาดยางพารานครศรีธรรมราชกำหนด


กลับขึ้นด้านบน