มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเสนอ แนวทางดูแลผู้บริโภคหลังเป็นทีวีดิจิตอล

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเสนอ แนวทางดูแลผู้บริโภคหลังเป็นทีวีดิจิตอล

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเสนอ แนวทางดูแลผู้บริโภคหลังเป็นทีวีดิจิตอล

รูปข่าว : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเสนอ แนวทางดูแลผู้บริโภคหลังเป็นทีวีดิจิตอล

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเสนอ แนวทางดูแลผู้บริโภคหลังเป็นทีวีดิจิตอล มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเสนอ แนวทางการดูแลผู้บริโภคหลังเปลี่ยนผ่านระบบสู่ทีวีดิจิตอล โดยเน้นควบคุมการนำเสนอเนื้อหา รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายผู้บริโภคในการติดอุปกรณ์รับสัญญาณระบบใหม่

น.ส.สารี อ่องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า การปรับระบบส่งสัญญาณการออกอากาศแบบอนาล็อกเป็นทีวี ดิจิตอล เต็มรูปแบบภายใน 5 ปี สิ่งสำคัญที่กสทช.จะต้องคำนึงถึง ภายหลังการเปลี่ยนผ่านระบบ มี 4 ประเด็น คือ
1.กสทช.ต้องควบคุมให้มีช่องสาธารณะไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20 ตาม กฎหมายจัดสรรคลื่นความถี่
2.กสทช.ต้องกำหนดราคาสูงสุดในการขายกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และใช้ระบบอนาล็อกและดิจิตอลควบคู่กันในระยะแรกเพื่อให้ประชาชนปรับตัวได้
3. ต้องสร้างกลไกลการตรวจสอบเนื้อหาและการโฆษณาที่ไม่เป็นจริง และ4.กสทช.ต้องออกมาตรการลงโทษผู้ผลิตที่เข้มงวดเพื่อให้เกิดการปรับปรุง

ด้านนายมานะ ตรีรยาภิวัฒน์ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า กสทช.ต้องไม่คำนึงถึงตัวเลขการประมูลมากกว่าการดูแลผลประโยชน์ของผู้บริโภค ซึ่งการปรับระบบจะต้องมีความครอบคลุมทุกพื้นที่ และต้องสร้างความเข็มแข็งให้แก่ผู้บริโภค รู้เท่าทันสื่อและมีช่องทางการตรวจสอบจากภาคประชาชนได้ ทั้งนี้กสทช.ต้องสนับสนุนผู้ผลิตที่มีคุณภาพและหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือก

ส่วนกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคของกสทช.ขณะนี้เห็นว่ามีเพียงพอแต่ยังขาดความจริงจังในการบังคับใช้ ซึ่งหลังเปลี่ยนระบบเป็นทีวีดิจิตอลจะต้องเพิ่มความเข็มงวดมากขึ้น


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน