"เอแบคโพล"เผยคนไทยมีความสุขเพิ่มขึ้น เนื่องใน"วันพ่อแห่งชาติ"

"เอแบคโพล"เผยคนไทยมีความสุขเพิ่มขึ้น เนื่องใน"วันพ่อแห่งชาติ"

"เอแบคโพล"เผยคนไทยมีความสุขเพิ่มขึ้น เนื่องใน"วันพ่อแห่งชาติ"

รูปข่าว : "เอแบคโพล"เผยคนไทยมีความสุขเพิ่มขึ้น เนื่องใน"วันพ่อแห่งชาติ"

การสำรวจความสุขของคนไทยช่วงนี้ โดยสำนักวิจัยเอแบคโพล พบว่า คนไทยมีความสุขเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการแสดงความเป็นหนึ่งเดียวในชาติ จากการความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวามหาราช

ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน ของสำนักวิจัยเอแบคโพล สำรวจความสุขประเทศไทยกับความสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยผลการสำรวจความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ พบว่า ความสุขคนไทยเพิ่มขึ้น จากความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติ และการแสดงความจงรักภักดี โดยได้คะแนน 9.10 เพิ่มจากเดิมที่ 9.06 คะแนน

ส่วนค่าเฉลี่ย ที่พบว่า ลดลงมากที่สุด คือ สถานการณ์การเมืองโดยภาพรวม ได้ 5.04 จากเดิม 5.17 คะแนน นอกจากนี้พบว่า รูปแบบการสำนึกรู้คุณแผ่นดินที่ตั้งใจจะทำเพื่อในหลวง คือ การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ร้อยละ 94.8 และการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 90.5


กลับขึ้นด้านบน