เปิดสถิติคดีความรุนแรงในครอบครัว 5 ปีพุ่งกว่า 4,000 คดี

เปิดสถิติคดีความรุนแรงในครอบครัว 5 ปีพุ่งกว่า 4,000 คดี

เปิดสถิติคดีความรุนแรงในครอบครัว 5 ปีพุ่งกว่า 4,000 คดี

รูปข่าว : เปิดสถิติคดีความรุนแรงในครอบครัว 5 ปีพุ่งกว่า 4,000 คดี

 เปิดสถิติคดีความรุนแรงในครอบครัว 5 ปีพุ่งกว่า 4,000 คดี สถิติคดีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงแรงในครอบครัว และเข้าสู่กระบวนพิจารณาคดีทั้งของศาลศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รวมถึงศาลอาญา ในรอบ 5 ปีมีกว่า 4,000 คดี แต่ยังพบว่าผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่ไม่ได้แจ้งความดำเนินคดี และแนวโน้มว่าความรุนแรงในครอบครัว ก็มีสถิติสูงขึ้น

การแสดงละครที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของกระบวนการยุติธรรม ในการคุ้มครองสวัสดิภาพสตรี เด็ก และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรง เป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้กับตัวแทนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ถือเป็นประเด็นสำคัญ ที่มีการหารือกัน ซึ่งเยาวชนคนนี้ยอมรับว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะกับเด็กและสตรี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากสื่อที่สะท้อนภาพความรุนแรง ซ้ำ ๆ กัน จนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้

ปัจจุบัน มีกฏหมายที่บังคับใช้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งกฏหมายเหล่านี้ จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการบังคับใช้เท่านั้น แต่ไม่สามารถทำให้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวหมดไป ซึ่งแนวโน้มความรุนแรงแรงในครอบครัว จะยังคงมีอยู่ เนื่องจากมีหลายปัจจัย

สถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน มีอยู่ประมาณ 50 คดี ส่วนคดีความรุนแรงในครอบครัวที่อยู่ในการพิจารณาของศาลอาญา มีประมาณ 4,000 คดี ซึ่งส่วนใหญ่ ผู้เสียหายจะถูกคนในครอบครัวทำร้าย และพบว่ามีเพียงร้อยละ 12 ที่แจ้งความดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม เท่านั้น


กลับขึ้นด้านบน