สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดฯทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงหลังพบเด็กพิการปีละ 4 หมื่นคน

สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดฯทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงหลังพบเด็กพิการปีละ 4 หมื่นคน

สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดฯทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงหลังพบเด็กพิการปีละ 4 หมื่นคน

รูปข่าว : สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดฯทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงหลังพบเด็กพิการปีละ 4 หมื่นคน

สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดฯทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงหลังพบเด็กพิการปีละ 4 หมื่นคน สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดประเทศไทยจัดทำคู่มือป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดนำร่องใน 22 จังหวัด หลังสถิติพบว่า แต่ละปีมีเด็กพิการแต่กำเนิดไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นคน

ศ.พญ. พรสวรรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดประเทศไทย บอกว่า วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล แม้ประเทศไทยจะทำงานด้านการพัฒนาสิทธิความเท่าเทียมเพื่อคนพิการอย่างต่อเนื่อง แต่พบประชาชนที่ขาดความเข้าใจเรื่องการป้องกันความพิการแต่กำเนิด โดยจากสถิติพบเด็กที่พิการแต่กำเนิดจำนวน 24,000 - 40,000 คนต่อปี

ปัจจัยสำคัญมาจากทั้งด้านพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์ที่พบปัจจัยเสี่ยงด้านโภชนาการ เช่น การรับประทานยาโรคลมชัก ยารักษาสิว ซึ่งจะรบกวนการสร้างตัวอ่อนทำให้เกิดโรคหลอดประสาทไม่ปิด ซึ่งเป็น 1 ใน 5 กลุ่มโรคที่พบพิการแต่กำเนิด ได้แก่ ดาวน์ซินโดรม, ปากแหว่งเพดานโหว่,แขน ขาพิการแต่กำเนิด และ กล้ามเนื้อเสื่อมพันธุกรรมดูเชนน์ ดังนั้นสตรีที่ตั้งครรภ์จึงควรเลือกบริโภคผักสีเขียว เช่น คะน้า ผักบุ้ง ตำลึง เพราะมีโฟเลตสูงซึ่งจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงได้

สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดฯจึงร่วมกับโรงเรียนแพทย์ของรัฐทั้ง 8 แห่ง จัดทำคู่มือคัดกรอง ป้องกันความพิการแต่กำเนิดใน 5 กลุ่มโรคดังกล่าว ซึ่งจะนำไปอบรมให้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชนนำร่องใน 22 จังหวัด พร้อมทั้งเสนอให้ภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสร้างระบบดูแลรักษาแบบองค์รวม ให้ความรู้ด้านการป้องกัน สร้างเครือข่ายระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ให้ชุมชนสามารถดูแลกันเองได้


กลับขึ้นด้านบน