กพ.ไฟเขียวบรรจุ "พยาบาลลูกจ้างชั่วคราว" ทยอยจนครบ 17,000 คนในเดือน ต.ค.2557

กพ.ไฟเขียวบรรจุ "พยาบาลลูกจ้างชั่วคราว" ทยอยจนครบ 17,000 คนในเดือน ต.ค.2557

กพ.ไฟเขียวบรรจุ "พยาบาลลูกจ้างชั่วคราว" ทยอยจนครบ 17,000 คนในเดือน ต.ค.2557

รูปข่าว : กพ.ไฟเขียวบรรจุ "พยาบาลลูกจ้างชั่วคราว" ทยอยจนครบ 17,000 คนในเดือน ต.ค.2557

กพ.ไฟเขียวบรรจุ ปัญหาบรรจุพยาบาลลูกจ้างชั่วคราว 17,000 คนเป็นข้าราชการ ซึ่งตกค้างมาตั้งแต่ปี 2547 และบานปลายจนถึงขั้นประกาศหยุดงานพร้อมกันทั่วประเทศ วันนี้ ( 3 ธ.ค.) ได้ข้อสรุปแล้วว่า ทั้งหมดจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการภายในเดือน ต.ค.ปี 2557 สร้างความพอใจให้กับพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวที่รอฟังผล

   

น.ส.ศิริรัตน์ วงษ์บุดดา นายกสภาการพยาบาลตัวแทนเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว แถลงผลการแก้ไขปัญหาบรรจุพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ หลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาบรรจุลูกจ้างชั่วคราวจาก 21 สายวิชาชีพของกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการจำนวน 22,641 อัตราจะเฉลี่ยบรรจุ 3 รอบรอบละ 7,547 อัตรา โดยพิจารณาจากอายุงาน ภาระงาน สถานพยาบาล และ พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นหลัก ส่วนลูกจ้างที่เหลือจะให้บรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขไปก่อ

โดยปัจจุบันมีพยาบาลจากทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนพยาบาลวิชาชีพกับสภาการพยาบาล 170,000 คนในจำนวนนี้เป็นพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว 17,000 คน หรือ ร้อยละ 10 แม้ความเห็นชอบในที่ประชุมต่อการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการจะไม่สามารถทำได้ทั้งหมดในคราวเดียว แต่ข้อสรุปที่ได้ทำให้กำหนดการณ์ที่จะหยุดงานพร้อมกันทั่วประเทศของเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวยุติลง


กลับขึ้นด้านบน