พายุไต้ฝุ่นโบพา ไม่เข้าประเทศไทย อาจสลายตัวบริเวณทะเลจีนใต้

พายุไต้ฝุ่นโบพา ไม่เข้าประเทศไทย อาจสลายตัวบริเวณทะเลจีนใต้

พายุไต้ฝุ่นโบพา ไม่เข้าประเทศไทย อาจสลายตัวบริเวณทะเลจีนใต้

รูปข่าว : พายุไต้ฝุ่นโบพา ไม่เข้าประเทศไทย อาจสลายตัวบริเวณทะเลจีนใต้

พายุไต้ฝุ่นโบพา ไม่เข้าประเทศไทย อาจสลายตัวบริเวณทะเลจีนใต้ พายุไต้ฝุ่นโบพาที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยฟิลิปปินส์ในตอนนี้ เบื้องต้นทิศทางของพายุลูกจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย และอาจจะสลายตัวในบริเวณทะเลจีนใต้

นายวัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล วิเคราะห์ว่า พายุไต้ฝุ่นโบพา มีโอกาสจะสลายตัวในทะจีนใต้ตอนกลาง เนื่องจากภาพคาดการณ์เส้นทางของพายุไต้ฝุ่นโบพาของต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่เส้นทางของพายุจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ และเข้าสู่ทะเลจีนใต้ ไม่ได้มีทิศทางเคลื่อนที่มายังประเทศไทย และเมื่อมาดูแบบจำลองอากาศระยะกลางของ ECMWF ของยุโรป ให้พายุเห็นได้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม แต่วันที่ 10 ธันวาคม เวลา 07.00 น. ไม่มีพายุบนแผนที่ สำหรับพายุลูกนี้อาจจะเป็นตัวดึงให้มวลอากาศเย็นด้านบนลงมาตอนล่างมากขึ้น

ด้านอาจาย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิเคราะห์เมื่อเมื่อวานนี้ เวลา 13.00 น. ว่า พายุไต้ฝุ่นโบพา อาจจะสลายตัวจากการที่ความกดอากาศสูง หรือ ลมหนาว มาปะทะทำให้ไอน้ำที่หล่อเลี้ยงพายุหมดไป ดังนั้นในช่วงเวลานี้ยังไม่ต้องกังวลเรื่องของผลกระทบขอพายุไต้ฝุ่นโบพาที่จะมีต่อประเทศไทย


กลับขึ้นด้านบน