ปรับค่าแรงขั้นต่ำแรงงานเกษตรวิกฤต

ปรับค่าแรงขั้นต่ำแรงงานเกษตรวิกฤต

ปรับค่าแรงขั้นต่ำแรงงานเกษตรวิกฤต

รูปข่าว : ปรับค่าแรงขั้นต่ำแรงงานเกษตรวิกฤต

ปรับค่าแรงขั้นต่ำแรงงานเกษตรวิกฤต นักวิชาการสถาบันคลังสมองของชาติระบุว่าการปรับขึ้นค่าแรงในภาคอุตสาหกรรมจะทำให้แรงงานเกษตรเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมมากขึ้นจนแรงงานเกษตรขาดแคลน ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนสินค้าเกษตรสูงและต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นในปีหน้า

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวถึงการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ว่าจะเป็นแรงจูงใจให้แรงงานภาคเกษตรเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและภาคบริการมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานหนุ่มสาวที่ไม่ต้องการทำงานหนัก และทำให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรรุนแรงมากขึ้นในปีหน้า โดยแรงงานที่ขาดแคลนจะส่งผลให้อัตราค่าแรงในภาคเกษตรปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการทำสวนผักและสวนผลไม้ที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อราคาสินค้าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 30 ในปี 2556

ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาแรงงาน รัฐบาลควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเกษตรที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก รวมทั้งส่งเสริมการทำธุรกิจฟาร์มเพื่อดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตรมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน