เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เรียกร้องถอนบัญชีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-บุหรี่ออกจาก FTA

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เรียกร้องถอนบัญชีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-บุหรี่ออกจาก FTA

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เรียกร้องถอนบัญชีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-บุหรี่ออกจาก FTA

รูปข่าว : เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เรียกร้องถอนบัญชีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-บุหรี่ออกจาก FTA

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เรียกร้องถอนบัญชีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-บุหรี่ออกจาก FTA เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจากทั่วประเทศ เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ถอนบัญชีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี เนื่องจากเห็นว่าการมอมเมา ทำลายสุขภาพของประชาชน เเละจะมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้น

เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรงดเหล้าจากทั่วประเทศกว่า 50 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผ่านนายสุพร อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ถอนบัญชีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี ทั้งนี้เครื่อข่ายฯได้นำรายชื่อภาคีจากทั่วประเทศ และองค์กรด้านเด็กและเยาวชน กว่า 219 องค์กร ร่วมลงชื่อแสดงจุดยืน มอบถึง นายกรัฐมนตรีด้วย

ด้านนายชูวิทย์ จันทรส เลขานุการเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ กล่าวว่า หากมีการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทย กับ สหภาพยุโรปเกิดขึ้น เชื่อว่าจะทำให้เหล้านอกมีราคาถูกลง และเกิดการมอมเมา ทำลายสุขภาพของประชาชนมากขึ้น อยากให้รัฐบาลหนักแน่นและแสดงจุดยืนที่ชัดเจน เพราะสินค้าชนิดนี้ไม่ใช่สินค้าธรรมดา ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วโลก

ขณะที่นายสุพร อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังจากรับข้อเสนอของเครือข่ายฯว่า เข้าใจถึงเจตนาที่ดีของเครือข่ายฯ เเละเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน หลักจากนี้รีบจะนำไปเสนอต่อ นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป


กลับขึ้นด้านบน