สำนักนายกฯชวนคนไทยใส่เสื้อเหลือง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพรุ่งนี้

สำนักนายกฯชวนคนไทยใส่เสื้อเหลือง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพรุ่งนี้

สำนักนายกฯชวนคนไทยใส่เสื้อเหลือง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพรุ่งนี้

รูปข่าว : สำนักนายกฯชวนคนไทยใส่เสื้อเหลือง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพรุ่งนี้

สำนักนายกฯชวนคนไทยใส่เสื้อเหลือง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพรุ่งนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองในวันพรุ่งนี้(5 ธ.ค.)

นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ระบุถึงการเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ในวันพรุ่งนี้(5 ธ.ค.)ถือเป็นโอกาสพิเศษ ทำให้พสกนิกรชาวไทยได้เฝ้าชมพระบารมี ในการเสด็จออกอย่างเต็มพระเกียรติยศ ซึ่งจะมีขึ้นในวาระสำคัญ แตกต่างจากการเสด็จออกในพระราชภารกิจ หรือพระราชกรณียกิจทั่วไป ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้บุคคลหรือคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในภารกิจต่าง ๆ เป็นการเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะรายบุคคล

ในส่วนของรัฐบาล โดยหน่วยงานต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยการจัดเตรียมเต้นท์น้ำดื่ม อาหารว่าง ทีมแพทย์พยาบาลคอยดูแลผู้ที่อาจเกิดอาการเจ็บป่วย พร้อมจอภาพแอลซีดีขนาดใหญ่เพื่อติดตามรับชมภาพบรรยากาศได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการอำนวยการจราจร โดยขอความร่วมมือประชาชนใช้รถรับจ้างสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัว เพื่อลดปัญหาการจราจรในพื้นที่โดยรอบ


กลับขึ้นด้านบน