"ในหลวง" เสด็จฯออกมหาสมาคม-คนไทยถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" กึกก้องทั่วบริเวณ

"ในหลวง" เสด็จฯออกมหาสมาคม-คนไทยถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" กึกก้องทั่วบริเวณ

"ในหลวง" เสด็จฯออกมหาสมาคม-คนไทยถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" กึกก้องทั่วบริเวณ

รูปข่าว : "ในหลวง" เสด็จฯออกมหาสมาคม-คนไทยถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" กึกก้องทั่วบริเวณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2555 ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต

 
 

เวลา 09.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯลงจากชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2555 ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต

โดยรถยนต์พระที่นั่งผ่านถนนอรุณอัมรินทร์ ขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง ผ่านแยกสะพานผ่านฟ้า ตรงเข้าสู่ถนนนครสวรรค์ เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกนางเลิ้ง เข้าสู่ถนนพิษณุโลก เลี้ยวขวาที่แยกพาณิชยการ ถนนพระราม 5 ผ่านแยกวัดเบญฯ ถึงแยกราชวิถี เลี้ยวซ้ายถนนราชวิถี เคลื่อนขบวนมาถึงแยกอู่ทองในก่อนที่ขบวนเสด็จฯ เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนอู่ทองใน เข้าสู่พระที่นั่งอนันตสมาคม ทางประตูทวยเทพ สโมสร ซึ่งขบวนเสด็จพระราชดำเนินใช้ความเร็วเพียง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จ ตลอดเส้นทางได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด

 
 

เวลา 10.26 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งอนันตสมาคม

เวลา 10.41 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ สมาชิกราชสกุล และสตรีผู้มีบรรดาศักดิ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงยืนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ที่แท่นหน้าสีหบัญชร ชาวพนักงานกระทั่งแตรมโหระทึก ประโคมแตรฝรั่ง ทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ 21 นัด

ครั้นสุดเสียงประโคมแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนพระบรมวงศานุวงศ์

 
 

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กราบบังคมทูลพระกรุณาและกล่าวนำทหารรักษาพระองค์ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ ดังนี้

"คำอวยพรและคำปฏิญาณ สัญญาที่ทุกท่านได้กล่าวนั้น เป็นที่ประทับใจมาก ขอขอบใจท่านทั้งหลาย ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนที่พรั่งพร้อมกันมาด้วยความปรารถนาดี และไมตรีจิต ความปรารถนาดีและความพร้อมเกรียงกันของทุกคน อย่างที่ได้เห็นในวันนี้ ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจ มีกำลังใจมากขึ้น มีความเชื่อเสมอว่าความเมตตา ปรารถนาดีของท่านต่อกันนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้น มีขึ้น ทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมือง

และถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้อยู่ในจิตใจก็จะมีความหวังได้ว่า บ้านเมืองไทย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ก็จะอยู่รอดปลอดภัย และธำรง มั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอน ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านและชาติไทยให้มีแต่ความผาสุข รุ่งเรือง ยั่งยืนไป"

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ ทรงยืนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้านหลังพระราชอาสน์ จากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินกลับพร้อมด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหาร ข้าราชการ และประชาชนกล่าวคำทรงพระเจริญตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจนถึงโรงพยาบาลศิริราช แล้วเสด็จพระราชดำเนินขึ้นยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ


กลับขึ้นด้านบน