"นิด้าโพล" เผย ประชาชน 86% ชี้ต้องเร่งแก้ปัญหาพลังงาน

"นิด้าโพล" เผย ประชาชน 86% ชี้ต้องเร่งแก้ปัญหาพลังงาน

"นิด้าโพล" เผย ประชาชน 86% ชี้ต้องเร่งแก้ปัญหาพลังงาน

รูปข่าว : "นิด้าโพล" เผย ประชาชน 86% ชี้ต้องเร่งแก้ปัญหาพลังงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศในหัวข้อ "พลังงานกับการสร้างโรงไฟฟ้า" พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.40 เห็นว่า ปัญหาพลังงานเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรแก้ไข เพราะ พลังงานมีเหลือน้อย ขณะที่ ร้อยละ 10.32 เห็นว่า ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน เพราะ ยังมีพลังงานทดแทน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผย ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,250 คน ในหัวข้อ "พลังงานกับการสร้างโรงไฟฟ้า" ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2555 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.40 เห็นว่า ปัญหาพลังงานเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรแก้ไข เพราะ พลังงานมีเหลือน้อยใกล้จะหมด มีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ ขณะที่ ร้อยละ 10.32 เห็นว่า ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน เพราะ ยังมีพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ควรแก้ไขปัญหาเรื่องอื่นๆก่อน เช่น ปัญหายาเสพติด, ปัญหาเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าในชุมชน ประชาชน ร้อยละ 58.24 ระบุว่า ควรใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพราะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีใช้ได้ไม่จำกัด, รองลงมา ร้อยละ 12.80 เห็นว่า ควรใช้พลังงานลม เพราะ ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับสิ่งที่ประชาชนกังวลมากที่สุด หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าในชุมชน พบว่า ร้อยละ 51.60 กังวลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในชุมชน, ร้อยละ 25.20 กังวลเรื่องผลกระทบด้านสุขภาพ และร้อยละ 21.84 กังวลเรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

ขณะที่วิธีการประหยัดพลังงาน ประชาชนร้อยละ 65 ระบุว่า ปิดสวิตซ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน ร้อยละ 15.50 ปลูกต้นไม้รอบๆบ้านและอาคาร และร้อยละ 8.90 ใช้วิธีเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานเบอร์ 5


กลับขึ้นด้านบน