“หมอวินัย” ยืนยันเลือกรองเลขาฯ เป็นอำนาจของเลขาธิการสปสช.

“หมอวินัย” ยืนยันเลือกรองเลขาฯ เป็นอำนาจของเลขาธิการสปสช.

“หมอวินัย” ยืนยันเลือกรองเลขาฯ เป็นอำนาจของเลขาธิการสปสช.

รูปข่าว : “หมอวินัย” ยืนยันเลือกรองเลขาฯ เป็นอำนาจของเลขาธิการสปสช.

“หมอวินัย” ยืนยันเลือกรองเลขาฯ เป็นอำนาจของเลขาธิการสปสช. เสนอขอตำแหน่งรองเลขาธิการเพิ่มเป็นความจำเป็นเนื่องจากภาระงานที่เพิ่มขึ้น พร้อมเปิดกว้างผู้สมัครรองเลขาธิการที่สามารถมองภาพกว้างเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขได้ หรือมีประสบการณ์ด้านหลักประกันสุขภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากกรณีมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้มีการปรับอัตรากำลังเพื่อรองรับภารกิจเพิ่มเติมโดยขอให้เพิ่มตำแหน่งรองเลขาธิการ สปสช.อีก 2 ตำแหน่ง จากเดิมซึ่งมีรองเลขาธิการอยู่แล้ว 3 ตำแหน่งนั้น เพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่ง สปสช.ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยชำระบัญชีให้กับ 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ ที่เริ่มจากนโยบายฉุกเฉิน การบูรณาการโรคไต เอดส์ และต่อไปจะดำเนินการเรื่องโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่ต้องดูแลสุขภาพประชาชนทั้งประเทศ

ทั้งขณะนี้ สปสช. เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานทางด้านหลักประกันสุขภาพให้กับนานาประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆทั้ง เวียดนาม จีน ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ เป็นต้น ได้ขอศึกษาดูงานระบบหลักประกันสุขภาพของไทย ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก เพื่อนำไปปรับใช้ในประเทศเหล่านั้น ทำให้มีภาระงานเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มตำแหน่งรองเลขาธิการ เพื่อมาดูงานทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะ

เลขาธิการ สปสช. กล่าวเพิ่มเติมว่า การคัดเลือกหรือสรรหารองเลขาธิการเป็นอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการ ตามกฎหมาย พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งการคัดเลือกจะทำด้วยความโปร่งใส ให้โอกาสทั้งคนในและคนนอก ซึ่งขณะนี้ ได้มีผู้ที่มีความเหมาะสมจากหน่วยงานต่างๆมาสมัคร เช่น รองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการและผู้บริหารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งสามารถมองภาพของระบบหลักประกันสุขภาพและเชื่อมโยงพาหุภาคีต่างๆ ทางด้านสาธารณสุขทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

“กระบวนการเปิดรับสมัครในตำแหน่งรองเลขาธิการ จะเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการและทำการคัดเลือกอย่างรอบคอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้เดินหน้าทำงานต่อไป เนื่องจากขณะนี้มีภาระงานใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้น” นพ.วินัยกล่าว


กลับขึ้นด้านบน