พสกนิกรเฝ้ารับเสด็จ "ในหลวง" ต่างปลาบปลื้มได้ชื่นชมพระบารมีใกล้ชิด

พสกนิกรเฝ้ารับเสด็จ "ในหลวง" ต่างปลาบปลื้มได้ชื่นชมพระบารมีใกล้ชิด

พสกนิกรเฝ้ารับเสด็จ "ในหลวง" ต่างปลาบปลื้มได้ชื่นชมพระบารมีใกล้ชิด

รูปข่าว : พสกนิกรเฝ้ารับเสด็จ "ในหลวง" ต่างปลาบปลื้มได้ชื่นชมพระบารมีใกล้ชิด

พสกนิกรเฝ้ารับเสด็จ พสกนิกรจำนวนมากที่เฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่างปลาบปลื้มที่ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด โดยรู้สึกดีใจที่เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง

   

ตลอด 2 ข้างทางถนนนครสวรรค์ พสกนิกรจำนวนมากต่างพากันโบกธงชาติไทย และ ธงพระปรมาภิไธย ภปร. พร้อมกับยกพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเปล่งเสียงทรงพระเจริญกันอย่างกึกก้อง เพื่อเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัว ทั้งจากต่างจังหวัด และในกรุงเทพมหานคร โดยบอกว่า แม้อากาศจะร้อนอบอ้าว แต่ทันทีที่ได้ชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงรู้สึกหายเหนื่อย ต่างปราบปลื้มใจที่มีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด

ขณะเดียวกันประชาชนยังอยากให้เหตุการณ์แห่งความปลื้มปิติในวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นให้สังคมไทยกลับไปสู่ความสงบสุข อยากให้คนไทยทุกคนรัก สามัคคีกัน เพื่อเป็นการตอบแทน และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา


กลับขึ้นด้านบน