สารคดี "My King ในหลวงของเรา"

สารคดี "My King ในหลวงของเรา"

สารคดี "My King ในหลวงของเรา"

รูปข่าว : สารคดี "My King ในหลวงของเรา"

สารคดี เรื่องราวโครงการตามแนวพระราชดำริที่แก้ปัญหาให้กับประชาชน ตลอด 66 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ ถ่ายทอดผ่านพระราชประวัติและพระราชจริยวัตร ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ สะท้อนอัจฉริยภาพหลากหลายด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในผ่านภาพยนตร์สารคดี My King ในหลวงของเรา

ทรงร่วมกับพระเชษฐาธิราชทำบ่อน้ำเล็กๆและขุดดินขึ้นเป็นคลองให้น้ำไหลผ่าน และทรงเก็บกิ่งไม้สมมติเป็นการปลูกไว้ริมคลองที่ขุดขึ้น สะท้อนพระวิสัยทัศน์ด้านการอนุรักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ พระชนมายุเพียง 3 พรรษา พระอัจฉริยภาพที่มีพื้นฐานมาจากการเล่นสมัยทรงพระเยาว์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์สารคดี My King ในหลวงของเรา

กว่า 2 ปีที่ทีมผู้สร้างสารคดีร่วมกับ เนชั่นแนล จีโอกราฟิค ถ่ายทำและศึกษาค้นคว้าข้อมูลพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ด้านธรรมชาติ ดนตรี การถ่ายภาพ ศิลปกรรม ภาษาวรรณกรรม กีฬา ศาสนาในฐานะองค์ศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา การเป็นนักประดิษฐ์ นักพัฒนาการศึกษา และทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างรอยยิ้มของประชาชน ถ่ายทอดผ่านสารคดี ไม่เพียงให้ประชาชนได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพที่หลากหลายรอบด้าน ยังบอกเล่าที่มาของแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปจนถึงวิธีการมองปัญหาที่ทำให้แก้ไขได้อย่างตรงจุด เป็นแบบอย่างให้ประชาชนนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

"ผู้ชมจะได้รู้ว่า วิธีการของในหลวงเป็นอย่างไร เขาดูแล้วไม่ใช่แค่ซาบซึ้ง แต่จะสามารถนำเอาเรื่องราวต่างๆไปปรับใช้ได้"จักรพงษ์ สุธีสถาพร ผู้ร่วมจัดทำสารคดี "My King ในหลวงของเรา" กล่าว

66 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริจัดทำโครงการต่างๆ มากกว่า 3,000 โครงการ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎร พระราชกรณียกิจที่สำคัญถ่ายทอดผ่านสารคดี My King ในหลวงของเรา ที่จัดทำขึ้นทั้งในแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย


กลับขึ้นด้านบน