เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ

เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ

เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ

เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ 66 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ มีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้น รวบรวมค้นคว้าไว้ในหนังสือเอกกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 ที่จะช่วยผู้อ่านเข้าใจที่มาของหลายเหตุการณ์ในประวัติศาตร์ภายหลังเปลี่ยน แปลงการปกครอง 2475 รวมถึงการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักเสด็จพระราชดำเนินยังท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล คือ พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจ ซึ่งวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย สั่งสมประสบการณ์ที่ได้เห็นในฐานะอดีตนักข่าว และค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทั้งในไทย และต่างประเทศ ใช้เวลาเรียงร้อยเรื่องราวกว่า 3 ปี จึงได้หนังสือ"เอกกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ"แม้เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับพระ มหากษัตริย์ แต่เน้นการนำเสนอข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ที่อ่านสนุกจำง่าย ทำให้ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสารคดี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือชุดนี้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 เพื่อแจกจ่ายไปยังหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศจำนวน 80,000 ชุด เพื่อให้ประชาชนได้อ่านกันอย่างทั่วถึงและเข้าใจถึงการทรงงาน และปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะ ที่ทรงเป็นพระมหากษัริย์พระองค์แรกที่กำหนดบทบาทของพระองค์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

"ท่านทรงทำทุกอย่างภายใต้กฏหมายอย่างเคร่งครัด ทำหน้าที่พระมหากษัตริย์ด้วยความเข้าพระทัยในบทบาทและหน้าที่ แม้จะทรงมีโครงการพระราชดำริหลายพันโครงการ แต่ก็เป็นการนำร่องเพื่อจะบอกรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่โดยตรง ว่าประชาชนเขาเดือดร้อนอะไร ต้องแก้ไขอะไร" วิมลพรรณ กล่าว

ผู้เขียนตั้งใจให้หนังสือทั้ง 3 เล่มในชุดนี้ เป็นอีกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ เพราะผ่านการศึกษาค้นคว้าเอกสารมาอย่างมาก มาย "เอกกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ"จึงไม่ได้เป็นหนังสือเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ แต่เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในประวัติศาสตร์บ้านเมือง ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เริ่มตั้งแต่ช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 เป็นต้นมา จนถึงปีที่ 60 ที่พสกนิกรชาวไทย มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประชาชน


กลับขึ้นด้านบน