"บวรศักดิ์" ย้ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องทำประชามติ

"บวรศักดิ์" ย้ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องทำประชามติ

"บวรศักดิ์" ย้ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องทำประชามติ

รูปข่าว : "บวรศักดิ์" ย้ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องทำประชามติ

กระแสการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังมีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำประชามติ เนื่องจากเป็นทางออกทางเดียวที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วม อีกทั้งยังสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วย ซึ่งแม้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ไม่ได้บัญญัติเรื่องการทำประชามติไว้ แต่ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องทำประชามติ

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า ส่วนตัวยืนยันว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องทำประชามติ แต่การจะให้มีการออกเสียงประชามติได้ต้องแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราว โดยความเห็นชอบร่วมกันของ คสช., ครม.และ สนช. ซึ่งหากทำประชามติคงใช้เวลามากกว่า 1 เดือนเพราะต้องมีกระบวนการ เช่น พิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 42 ล้านฉบับ เพื่อแจกให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้พิจารณาและเปิดเวที ทั้งผ่านสถานีโทรทัศน์วิทยุ ให้ทุกภาคส่วนและทุกฝ่ายทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะให้ประชาชนไปหย่อนบัตรออกเสียงประชามติ

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวว่า หากรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบของ สปช. ก็จะนำไปสู่การเลือกตั้งตามโรดแมป แต่หากไม่ผ่านก็ต้องกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ ส่วนการทำประชามตินั้นต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันของแม่น้ำ 5 สายและต้องใช้เงินประมาณ 3,000 ล้านบาทเหมือนกับการเลือกตั้ง ซึ่งต้องใช้เวลาอีก 1-3 เดือนในการทำประชามติ แต่หากประชามติผ่านก็เข้าสู่การเลือกตั้ง 2-3 เดือน หรือ 90 วัน

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ถ้าอยากให้ทำประชามติก็ต้องยอมรับสภาพและใช้เงินที่มีอยู่ แทนที่จะนำเงินไปทำอะไรที่สร้างความเข้มแข็ง ไปซื้อวัสดุ หรือลดต้นทุนชาวนา แต่ต้องมาหายไป 3,000 ล้านบาท

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นควรให้มีการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยที่ คสช.เป็นผู้ริเริ่มว่า ต้องคุยกันและสามารถคุยกันได้ ทั้งนี้ในวันที่ 19 พ.ค.2558 คสช.และคณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง


กลับขึ้นด้านบน