"ปลูกและปลุก" จิตสำนึก "ต้านโกง"

"ปลูกและปลุก" จิตสำนึก "ต้านโกง"

"ปลูกและปลุก" จิตสำนึก "ต้านโกง"

รูปข่าว : "ปลูกและปลุก" จิตสำนึก "ต้านโกง"

คนไทยมองว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลมีทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งนั้นแต่ถ้าทุจริตคอร์รัปชั่นแล้วทำให้ประเทศชาติรุ่งเรืองประชาชนกินดีอยู่ดีตนเองได้รับประโยชน์ด้วยก็ยอมรับได้สูงถึง 64.5% *** อ่านรายละเอียดการจัดอันดับภาพลัุกษณ์คอร์รัปชั่นโลก ที่ไฟล์ PDF **

 เมื่อการโกงเกิดขึ้นกับประเทศศิลปินแห่งชาติอย่างนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ประธานเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูปจึงไม่นิ่งนอนใจได้นำเรื่องนี้เข้าไปเป็นหนึ่งบทบาทให้กับเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูปด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานปฏิรูปแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยกองทุนศรีบูรพา สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเครือข่ายสังคมคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม ที่มีการนำเสนอปัญหาการโกงผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะ3 แขนง คือ เรื่องสั้น หนังสั้น และละครเร่

ซึ่งเรื่องสั้นและหนังสั้นมีการแบ่งออกเป็นประเภทเกียรติยศ ที่มีทั้งศิลปินแห่งชาติ และนักเขียนรางวัลซีไรท์ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมสร้างสรรค์ ส่วนละครเร่ ไม่มีประเภทหากเป็นการสร้างสรรค์โดยคณะละครเร่ เด็กรักป่าสุรินทร์ ของนายเข็มทอง โมราษฎร์โดยทั้งสามประเภทมีเนื้อหาเรื่องเดียวกัน คือ เล่าเรื่องโกง เท่าทันโกง เพ่อเป็นการต่อต้านการคอร์รัปชั่นหรือการโกง

ทำไมต้องต้านโกง?

เกิดเป็นคนก็ต้องทนให้คนด่า ทั้งคนดีคนบ้าถูกด่าหมด
คนซื่อซื่อเขาก็ด่าว่าไม่คด คนเลี้ยวลดเขาก็ด่าว่าไม่ตรงฯ

นายเนาวรัตน์พงษ์ไพบูลย์บอกว่า จำกลอนบทนี้มาจากวัด กลอนแบบนี้มักพบเสมอตามวัดทั่วไปเป็นการสอนศีลธรรมอย่างหนึ่งว่า "อย่ากลัวคนโกง" คนที่ด่าได้ไปหมดนี่แหละเป็น "โกง" อีกประเภทหนึ่งคือ "โกงศีลธรรมจรรยา" คนที่คิดว่าตนเองอยู่เหนือศีลธรรมจรรยาหรือไม่สนใจเรื่องความดีงามความถูกต้อง คือเอาตนเองเป็นใหญ่คือถือเอาประโยชน์ตนและพวกพ้องเป็นใหญ่ก็จะมีทัศนะ "เอาเปรียบ" อยู่ร่ำไปคิดแต่เรื่อง "ได้เปรียบ เสียเปรียบเป็นหลัก"

เพราะฉะนั้นอะไรๆ ก็"ด่า" ได้หมดถ้ามันทำให้ตนและพวกพ้องต้อง "เสียเปรียบ"

นี่เป็นการ"โกง" ต่อสังคมอย่างลึกซึ้งคือโกงทางศีลธรรมจรรยา ที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์ในสังคมโดยส่วนรวมเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูปในสมัชชาปฏิรูปประเทศ ที่มีคุณหมอประเวศ วะสีเป็นประธาน เห็นความสำคัญของ "พลังศิลปะ" ว่าเป็นสื่อสำคัญที่เข้าถึงจิตใจคนได้ดียิ่งโดยเฉพาะการปลูกและปลุกจิตสำนึก

เราต้องช่วยกัน"ปลูก" จิตสำนึกแก่เยาวชนลูกหลานของเราที่มีทัศนะผิดๆต่อการ"โกง" ซึ่งปัจจุบันมีอัตราสูงจนน่าวิตกคือเห็นการโกงเป็นเรื่องไม่ผิด

เราต้องช่วยกัน"ปลุก"; จิตสำนึกของคนในสังคมที่กำลังมีทัศนะเบี่ยงเบนต่อเรื่อง"โกง" ว่าไม่ผิดถึงกับต้อง"เขย่า" ก็ต้องช่วยกันทำ

อย่างล่าสุดทางฝั่งของนักเขียนได้รวมเรื่องสั้นต้านโกงที่เป็นผลงานทางวรรณกรรมจากนักเขียนหลากหลายทั้งอาวุโสและลีลาที่เห็นพ้องต้องกันว่าต้องร่วมพลังทางวรรณศิลป์ทั้งปลูกและปลุกจิตสำนึกดังกล่าว ทั้งเห็นด้วยกับการไม่ยอม "ดูดาย" กับปฏิบัติการ "โกงทุกรูปแบบ" ในสังคมวันนี้ ไว้ถึง 22 เรื่องผ่านหนังสือที่มีชื่อว่า "รหัสลับคอร์รัปชั่น" ที่มีขายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศราคาเล่มละ 260 บาท ซึ่งเมื่อได้อ่านแล้วอย่างน้อยจะทำให้เราเห็นแง่มุมที่เราคาดไม่ถึงว่า"นี่ก็โกงหรือ?"

เพราะการเพิกเฉยและนิ่งดูดายต่อความผิดทางศีลธรรมจรรยารวมตลอดซึ่งความผิดทางกฎหมายโดยตรงด้วยนี้ เป็นขั้นหนึ่งของ "บันไดทรราชย์"ที่เราต้องร่วมกันขจัดและขัดขวาง


กลับขึ้นด้านบน