"สันติ" ลาออกแล้ว "พยุงศักดิ์" นั่งประธาน สอท.ต่อ

"สันติ" ลาออกแล้ว "พยุงศักดิ์" นั่งประธาน สอท.ต่อ

"สันติ" ลาออกแล้ว "พยุงศักดิ์" นั่งประธาน สอท.ต่อ

รูปข่าว : "สันติ" ลาออกแล้ว "พยุงศักดิ์" นั่งประธาน สอท.ต่อ

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ผู้ได้รับการสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการลงคะแนนจากสมาชิก ยื่นหนังสือลาออกแล้ว ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการประชุมหารือข้อกฎหมาย เพื่อยุติความขัดแย้งภายใน

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยให้เหตุผลว่า เพื่อลดอุปสรรคการทำงานระหว่างสมาชิก และประโยชน์ขององค์กรโดยรวม

แต่ยังไม่ได้รับรองว่า นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล จะเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อไปหรือไม่ และได้เรียกประชุมหารือข้อกฎหมาย ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา

โดยจะพิจารณาจากประเด็นทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2531 เป็นหลัก พร้อมยึดหลักการสร้างสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อให้การทำงานระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนเป็นไปอย่างราบรื่น


กลับขึ้นด้านบน