ผู้ประกอบการห่วงไฟฟ้าดับ "สมุย-พะงัน" กระทบการท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการห่วงไฟฟ้าดับ "สมุย-พะงัน" กระทบการท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการห่วงไฟฟ้าดับ "สมุย-พะงัน" กระทบการท่องเที่ยว

รูปข่าว : ผู้ประกอบการห่วงไฟฟ้าดับ "สมุย-พะงัน" กระทบการท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการห่วงไฟฟ้าดับ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังคงเร่งซ่อมแซมสายเคเบิลใต้ดินบริเวณตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ใช้ส่งกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในอำเภอเกาะสมุย และ เกาะพะงัน หลังเกิดระเบิดขึ้นเมื่อ 3 วันก่อนจนไม่สามารถจ่ายกระแสไฟได้ ขณะที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระค่าน้ำมันที่นำมาใช้ปั่นกระแสไฟฟ้าเพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยวภายในห้องพัก

   

เครื่องยนต์ปั่นกระแสไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่องของท้องตะเคียนรีสอร์ต แอนด์ เรสเทอรอล ตำบลเฉวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถูกนำมาใช้ปั่นกระแสไฟฟ้าให้กับนักท่องเที่ยวเป็นเวลา 3 วันแล้ว ผู้ประกอบการจึงต้องแบกรับภาระค่าน้ำมันในการปั่นกระแสไฟฟ้ากว่า 5,000 บาทต่อวัน เพราะต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าพักอย่างเต็มที่ หลังกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ เนื่องจากสายเคเบิลส่งไฟฟ้ เกิดการระเบิดขึ้น

อุดมศักดิ์ สุขเกษม ผู้ประกอบการ ท้องตะเคียนรีสอร์ต ตำบลเฉวง อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ทั่วทั้งอำเภอเกาะสมุย และ เกาะพงัน ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกแต่อย่างใด และรู้สึกไม่ประทับใจกับการตั้งใจเดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสมุยครั้งนี้

ขณะที่ทางฝ่ายปกครองได้จัดรถกระจายเสียงออกทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวและประชาชน เพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยย้ำว่า สถานการณ์จะคลี่คลายลงโดยเร็ว ส่วนพื้นที่สำคัญอย่างโรงพยาบาลไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากมีระบบปั่นไฟสำรอง

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในแต่ละเดือนมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกกว่า 50,000 คน สร้างรายได้กว่า 9,000 ล้านบาทต่อเดือน เหตุไฟฟ้าดับแม้จะเป็นเพียงอุบัติเหตุ แต่หากการแก้ปัญหาในระยะยาวไม่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว


กลับขึ้นด้านบน