100 วัน จิตรกรกวี"อังคาร กัลยาณพงศ์"

100 วัน จิตรกรกวี"อังคาร กัลยาณพงศ์"

100 วัน จิตรกรกวี"อังคาร กัลยาณพงศ์"

รูปข่าว : 100 วัน จิตรกรกวี"อังคาร กัลยาณพงศ์"

100 วัน จิตรกรกวี หลากหลายสำเนียงถูกร้อยเรียงกันผ่านการแสดง “ออกภาษา” นานาชาติ ไม่เพียงแสดงการผสมผสานทางวัฒนธรรมของผู้คนย่านธนบุรี แต่ยังเป็นการรำลึกการจากไปของ “อังคาร กัลยาณพงศ์” ที่ก่อให้เกิดมรณานุสติแก่คนรุ่นหลังได้ตระหนักคิดอีกด้วย

จังหวะคึกคักด้วยภาษาไทยสำเนียงจีน และท่วงท่าร่ายรำของนักแสดงในชุดจักรพรรดิสีทองในเพลง “จีนไจ้ยอ” เพิ่มความครึกครื้น เรียกคืนวันเก่าๆ ให้ชาวไทยเชื้อสายจีนย่านคลองสานได้นึกถึงบ้านเกิด หนึ่งในชุดการแสดงสั้นๆ ที่ผสมผสานหลายบทเพลงหลากภาษา ทั้งเพลงสร้อยแขกลพบุรี และเพลงมาร์ชจังหวะสนุก ๆ ฝรั่งยีเฮ็ม จัดแสดงในงานร้องรำภาษาเพลง “ออกภาษา” นานาชาติ ที่ใช้แต่ละภาษาของคนในชุมชนย่านคลองสาน มาสะท้อนตัวตน และวัฒนธรรมที่แตกต่างถึง 6 เชื้อชาติ 3 ศาสนา ทั้ง ไทย จีน ลาว มอญ แขก และฝรั่ง การย้ายรกรากจากอยุธยา มายังฝั่งธนบุรี ยังทำให้คลองสานกลายเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ และประวัติศาสตร์ชุมชน มหรสพกลางแจ้งครั้งนี้ ไม่เพียงมอบความสุขให้ผู้สูงวัยในพื้นที่ แต่ยังจัดขึ้นเพื่อรำลึก 100 วัน การจากไปของ “อังคาร กัลยาณพงศ์”

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักเขียน กล่าวว่า "ผู้คนในแถบนี้ส่วนมากแถวนี้พื้นฐานเป็นจีนปนไทย มีแขกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จะเห็นได้ว่ามีสี่แยกบ้านแขกนะครับ ขึ้นไปทางนู้นก็มีกุฎีจีน มีสุเหร่าแขกด้วย มีวัดคริสตัง เพราะฉะนั้นชุมชนแถบนี้ปนเปกันครับ ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา เคารพซึ่งกันและกัน ไม่มีรังเกียจเดียดฉันท์กันเลย”

เป็นกวีเอกที่สร้างสรรค์ผลงานหลากหลาย ไม่ตายตัว ได้รับการยอมรับให้เป็น ผู้บุกเบิกกวีนิพนธ์ยุคใหม่ และยังเป็นจิตรกร ที่คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในแทบทุกชิ้นงาน ตัวตน บุคลิก และจินตนาการของ อังคาร กัลยาณพงศ์ ยังถูกบอกผ่านศิลปะหลายแขนงภายในงาน ทั้งการเสวนา การแสดง ดนตรี กวีนิพนธ์ และทัศนศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน และศาสนา กิจกรรม “เสวนา สรรสาระ ทัศนะจร” จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ต่อเนื่องถึง 11 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ “อังคาร กัลยาณพงศ์” ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ไม่เพียงรำลึกถึงผู้ที่จากไป แต่ยังเป็นมรณานุสติให้ผู้ร่วมงานที่ยังมีชีวิต ได้เรียนรู้ประสบการณ์ และงานที่เปี่ยมคุณค่าที่อาจารย์อังคารได้ทิ้งไว้เบื้องหลัง

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ กล่าวเสริมว่า “งานศพ เป็นการเจริญมรณานุสติให้เห็นว่าเราก็ต้องตายเหมือนท่านอังคารนั่นแหละ แม้จะเป็นกวียิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ต้องตาย แต่เมื่อตายแล้ว ถ้าเป็นคนมีคุณค่า ก็จะมีคนมาจัดงานอะไรต่างๆ ให้ก็อยากให้เป็นข้อเตือนสติว่า ท่านทั้งหลายให้เห็นคนดี อย่าไปติดในอำนาจ การเมือง อันนี้ประเดี๋ยวประด๋าวสองวันก็หมดไป ถ้าเป็นคุณงามความดีแล้วก็จะอยู่ตลอดไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน”

อังคาร กัลยาณพงศ์ ได้รับการยกย่องว่าเป็น “จิตรกรกวี” จากผลงานโดดเด่นทั้งทางด้านวรรณศิลป์และทัศนศิลป์ ได้รับเลือกเป็นกวีซีไรต์ ในปี 2529 จากผลงานรวมบทกวีชุดปณิธานกวี รวมถึงได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ในปี 2532 พิธีพระราชทานเพลิงศพ อังคาร กัลยาณพงศ์ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 ที่วัดทองนพคุณ คลองสาน โดยจะมีกิจกรรมจัดเพื่อรำลึกหนึ่งในศิลปินเอกผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้าย


กลับขึ้นด้านบน