กทม.เร่งสร้างเยาวชนมีคุณธรรม บรรจุหลักสูตรโตไปไม่โกง

กทม.เร่งสร้างเยาวชนมีคุณธรรม บรรจุหลักสูตรโตไปไม่โกง

กทม.เร่งสร้างเยาวชนมีคุณธรรม บรรจุหลักสูตรโตไปไม่โกง

รูปข่าว : กทม.เร่งสร้างเยาวชนมีคุณธรรม บรรจุหลักสูตรโตไปไม่โกง

กทม.เร่งสร้างเยาวชนมีคุณธรรม บรรจุหลักสูตรโตไปไม่โกง กรุงเทพมหานคร เตรียมบรรจุหลักสูตรโตไปไม่โกง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเพิ่มเติมในปีการศึกษาหน้า หลังองค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ ประกาศผลการจัดอันดับความโปร่งใสใน 176 ประเทศทั่วโลก โดยไทย ตกอันดับลงมาอยู่ที่ 88 จากเดิมอันดับที่ 80 ด้วยคะแนนความโปร่งใสเพียง 37 จาก 100 คะแนน สะท้อนถึงปัญหาการโกงกินในประเทศระดับสูง

นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า แม้อันดับความโปร่งใสในปีนี้จะตกลงมา แต่กรุงเทพมหานครจะพยายามสร้างสังคมของการไม่โกงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลักสูตรโตไปไม่โกง ที่กทม.จัดทำขึ้นร่วมกับสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองสีขาว ที่ต้องการปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีคุณธรรม 5 ประการ ซึ่งได้แก่ ความซื่อสัตย์ , ความรับผิดชอบ ,จิตสาธารณะ, อยู่อย่างพอเพียง และความเป็นธรรมในสังคม

โดยการประเมินผลของนิด้า พบว่าเยาวชน ในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกทม. ที่ได้เรียนหลักสูตรนี้ มีพฤติกรรมตอบสนองที่ดี ไม่ลอกการบ้านและข้อสอบ ไม่พูดโกหก ไม่ลักขโมย หากพบสิ่งของตกหล่นจะนำไปแจ้งครูเพื่อคืนเจ้าของ สะท้อนถึงคุณธรรมที่มีมากขึ้น กทม.จึงเตรียมบรรจุ หลักสูตรโตไปไม่โกงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อนำมาใช้ในปีการศึกษาหน้า

ส่วนดัชนีปัญหาคอร์รัปชั่น โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ได้ตรวจสอบคอร์รัปชั่นในภาครัฐของ 176 ประเทศ โดยประเมินเรื่องที่ภาครัฐใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อหาผลประโยชน์ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะเมื่อนักการเมืองหาประโยชน์เข้ากระเป๋าตนเองมากกว่าให้คืนต่อสาธารณะ หรือเมื่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐเรียกร้องเงินจากประชาชนเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการภาครัฐ คอร์รัปชั่นจึงไม่ใช่แค่การนำเงินใส่ซองยื่นให้เจ้าหน้าที่เท่านั้น จากคะแนนความโปร่งใส 100 คะแนนเต็ม ไม่มีประเทศไหนได้คะแนนเต็ม 100 สามประเทศที่ได้อันดับหนึ่ง 90 คะแนน คือ เดนมาร์ค ฟินแลนด์ และ นิวซีแลนด์

ในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ สิงคโปร์ นำที่สุดที่อันดับ 5 ได้ 87 คะแนน มาเลเซียรองลงมาอันดับ 54 ได้ 49 คะแนน ไทยอยู่ที่อันดับ 88 สอบไม่ผ่านได้ 37 คะแนน อินโดนีเซียอยู่อันดับ 118 ได้ไป 32 คะแนน ขณะที่ฮ่องกง ได้คะแนน 77 อยู่ที่อันดับ 14 ญี่ปุ่น ได้คะแนน 74 อยู่ที่อันดับ 17 และจีน ได้คะแนน 39 อยู่ที่อันดับ 80


กลับขึ้นด้านบน