แพทย์ศิริราช ระบุอาการของหฃวงพ่อคูณดีขึ้น ยังไม่จำเป็นต้องไปรักษาตัวที่กทม.

แพทย์ศิริราช ระบุอาการของหฃวงพ่อคูณดีขึ้น ยังไม่จำเป็นต้องไปรักษาตัวที่กทม.

แพทย์ศิริราช ระบุอาการของหฃวงพ่อคูณดีขึ้น ยังไม่จำเป็นต้องไปรักษาตัวที่กทม.

รูปข่าว : แพทย์ศิริราช ระบุอาการของหฃวงพ่อคูณดีขึ้น ยังไม่จำเป็นต้องไปรักษาตัวที่กทม.

 แพทย์ศิริราช ระบุอาการของหฃวงพ่อคูณดีขึ้น ยังไม่จำเป็นต้องไปรักษาตัวที่กทม. อาการอาพาธของหลวงพ่อคูณปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ดีขึ้นอย่างช้าๆ โดยแพทย์โรงพยาบาลศิริราช ที่เดินทางมาประเมินอาการของหลวงพ่อคูณยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องส่งตัวหลวงพ่อคูณไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช เพราะอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี ขณะที่วันนี้(7ธ.ค.55) ผู้แทนพระองค์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อัญเชิญแกจันดอกไม้พระราชทานเยี่ยมหลวงพ่อคูณ

นายแพทย์นิธิรัตน์ เจียมกุล แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราช แถลงข่าวอาการอาพาธ ร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา หลังเข้าตรวจอาการอาพาธพระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ นานกว่า 30 นาที โดยวันนี้อาการอาพาธของหลวงพ่อคูณดีขึ้นตามลำดับอย่างช้าๆ ไม่มีไข้ สภาพอาการปอดอักเสบก็มีแนวโน้มไปในทางที่ดี เนื่องจากสามารถทำปฏิกิริยากับยาที่ได้รับจากคณะแพทย์ทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้ตามลำดับ ทำให้คณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราช ประเมินว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องส่งตัวหลวงพ่อคูณไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากผลการการเพาะหาเชื้อน้ำจากปอดหลวงพ่อคูณ ไม่พบว่าเป็นเชื้อร้ายหรือเป็นหนอง และหากส่งหลวงพ่อคูณไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ก็อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี

ขณะเดียวกันในช่วงเช้าวันนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ โปรดเกล้าให้นายมนัส โนนุช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน เข้าเยี่ยมอาการอาพาธของหลวงพ่อคูณ


กลับขึ้นด้านบน