ผู้ตรวจการแผ่นดิน เตรียมยื่นอุทธรณ์คดี 3 จี ต่อศาลปกครองสูงสุด ใน 30 วัน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เตรียมยื่นอุทธรณ์คดี 3 จี ต่อศาลปกครองสูงสุด ใน 30 วัน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เตรียมยื่นอุทธรณ์คดี 3 จี ต่อศาลปกครองสูงสุด ใน 30 วัน

รูปข่าว : ผู้ตรวจการแผ่นดิน เตรียมยื่นอุทธรณ์คดี 3 จี ต่อศาลปกครองสูงสุด ใน 30 วัน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เตรียมยื่นอุทธรณ์คดี 3 จี ต่อศาลปกครองสูงสุด ใน 30 วัน ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้อง ไปที่ศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วัน ขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สั่งให้เลขาธิการ กสทช.ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดประมูลใบอนุญาต 3 จี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม

ภายหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับฟ้องคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องคดี 3 จี ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นฟ้อง โดยเห็นว่าผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่มีอำนาจฟ้อง กสทช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ล่าสุดมติของที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน มีความเห็นให้ยื่นอุทธรณ์ ต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วัน เนื่องจากเห็นว่า มีองค์คณะตุลาการ 2 ใน 4 คน ที่เห็นว่า ผู้ตรวจการควรมีอำนาจตรวจสอบ กสทช.ได้ เพราะไม่เช่นนั้น จะไม่มีหน่วยงานใด ตรวจสอบกสทช.ได้

ขณะที่นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานกสทช. ระบุว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. ได้สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดประมูล 3 จี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม เช่น เหตุใดจึงรวบรัดรับรองผลการประมูล การรับรองผลประมูล เป็นอำนาจของกสทช. 14 คน หรือ คณะกรรการกิจการโทรคมนาคม แค่ 5 คน เหตุใดเมื่อทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประมูลจำนวน 3 ราย แล้วจึงไม่ยกเลิกการประมูล เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเลขาฯกสทช.ได้นำเอกสารชี้แจงเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม เมื่อวาน(6 ธ.ค.) และในวันนี้(7 ธ.ค.) ได้พิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการเดินหน้า 3 จี ทั้งการรายงานผลสอบของคณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการฮั้วประมูล 3 จี ชุดที่ กสทช.ตั้งขึ้น โดยสรุปว่า ไม่พบพฤติกรรมการฮั้ว ประมูล และการพิจารณาลดค่าใช้บริการโครงข่าย 3 จี ให้ประชาชน โดยขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม และจะสรุปในช่วงบ่ายวันนี้(7 ธ.ค.)


กลับขึ้นด้านบน